Direct naar inhoud
Leerkracht primair onderwijs

Begrijpend lezen

'Wat staat er eigenlijk?' Voor veel kinderen gaat er een wereld open als ze leren lezen met begrip. Zelf kunnen analyseren wat een schrijver precies zegt, voor wie en met welk doel: dat zijn essentiële vaardigheden. Begrijpend lezen vormt een basis voor alle vakken, op het primair- en voortgezet onderwijs en daarna. Leer met de toetsen Begrijpend lezen meer over de groei van je leerlingen op dit gebied. Zo kun je jouw aanbod nóg beter afstemmen op hun behoeften.

Als rt’er toets ik bijvoorbeeld kinderen met dyslexie. Voorheen kwamen die voor de Begrijpend lezen-toets allemaal bij mij op de kamer en las ik alle teksten voor. De Leerling in beeld-toetsen hebben audio-ondersteuning. Dat is echt een heel fijne ontwikkeling. De kinderen kunnen de toetsen nu gewoon in hun eigen groep maken, met een hoofdtelefoon op. Niemand die er last van heeft.
Leerlingen primair onderwijs

Daarom Begrijpend lezen

 • gevarieerde opgaven: tekstopgaven, voorspelopgaven, opzoekopgaven, opgaven tekstvergelijking en evaluatie-opgaven
 • gevarieerde teksten: verschillende tekstsoorten en afwisselend kortere en langere teksten
 • dekking van Referentiekader: woordenschat, begrijpen, interpreteren, opzoeken, samenvatten en evalueren
Leerlingen primair onderwijs

Voor álle leerlingen

Bij het maken van onze toetsen houden we direct rekening met leerlingen met extra onderwijsbehoeften. Dit zie je bijvoorbeeld terug in:

 • de rustige, authentieke opmaak
 • kortere toetsen (36 tot maximaal 50 opgaven per toets) en speciale versies voor slechtzienden
 • alle opgaven gescreend door s(b)o-screeningsgroep
 • digitale versie met audio-ondersteuning voor leerlingen met dyslexie
 • speciale versies voor slechtzienden

Hoe ziet de afname eruit?

 • 2 taken
 • toetsafname per taak is 30-45 minuten

Alle afname-instructies, handleidingen, voorbeeldopgaven (voor op het digibord) en tips vind je in de online omgeving van Leerling in beeld. De resultaten van de toetsen verwerk je daar direct tot overzichtelijke rapportages (met focus op groei!).

De toetsen zijn op elk moment af te nemen. Je hebt volledige vrijheid bij het samenstellen van de kalender voor jouw school. Om de groei jaarlijks te blijven volgen, adviseren we vaste afnamemomenten. LVS-toetsen afnemen buiten de adviesperiodes? Je volgt je leerlingen dan op functioneringsniveau en/of referentieniveau.

Verdiepende Leesgesprekken

Met de toetsen krijg je een betrouwbaar beeld van de algemene vaardigheid in begrijpend lezen van je leerlingen. Om ook het leesproces te kunnen beoordelen, kun je het verdiepende Leesgesprek gebruiken.

 • Met wie? Met leerlingen vanaf groep 5 als er zorgen zijn wat betreft begrijpend lezen.
 • Waarom? Om meer inzicht te krijgen in het leesproces van je leerling, de leesbeleving en de belangrijkste factoren die van invloed zijn op begrijpend lezen: vloeiend lezen, woordenschat en het leggen van verbanden. De combinatie van het toetsresultaat en de conclusies uit het Leesgesprek helpen om vast te stellen waar problemen optreden en hoe je de instructie daarop kunt afstemmen. Je kunt je leerlingen daardoor gerichter ondersteunen bij de ontwikkeling van de leesvaardigheid.
 • Hoe? Volgens een stappenplan met concreet materiaal: een verhalende of informerende tekst en observatieformulieren.

Doel en doelgroep, wanneer neem je wat af?

Toets

Meetpretentie: 

meten van niveau van en groei in...

DoelgroepVergelijking mogelijk met normgroep?
Begrijpend lezenbegripsvaardigheid van geschreven tekstenleerlingen waarbij technisch lezen voldoende geautomatiseerd isja
Begrijpend lezen met audio-ondersteuningbegripsvaardigheid van auditief ondersteunende tekstenleerlingen met dyslexieverklaringnee
Begrijpend luisterenbegripsvaardigheid van gesproken tekstenleerlingen zonder gehoorproblemenja
Medewerker aan telefoon

Kunnen we je helpen?

Stel je vraag via onze kanalen of kijk in de veelgestelde vragen.
Voor scholen: Vergeet niet om het brinnummer bij de hand te hebben en/of in de mail te vermelden, zodat we jouw vraag sneller kunnen behandelen!

Bereikbaar Ma t/m vr 08.30 tot 15.00 uur
Bellen (026) 352 11 11
E-mail klantenservice@cito.nl

Zoeken