Direct naar inhoud
Leerlingen primair onderwijs

Veelgestelde vragen voor ouders

Onderwijsbehoeften

Hoe houden jullie rekening met leerlingen met extra onderwijsbehoeften?

Bij het maken van al onze LVS-toetsen houden wij hier al direct rekening mee. Dit zie je bijvoorbeeld terug in:

  • De samenwerking met leerkrachten uit het s(b)o.
  • De korte en concrete dicteezinnen, waarbij we de ik-vorm, gebiedende wijs en vraagzinnen vermijden.
  • Toetsen op maat is mogelijk.
  • Opgavenboekjes op A4-formaat, met overzichtelijke lay-out.
  • Waar het mogelijk is werken we met dezelfde materialen voor álle leerlingen. Waar nodig werken scholen met eigen versies voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften.

> Lees meer over hoe we rekening houden met dyslexie
> Lees meer op de speciale pagina voor ouders

Toetsen

Oefenen voor toetsen, is dit nodig?

Zeker op de basisschool is oefenen voor toetsen niet nodig. In de les of thuis oefenen met de lesstof, kan wel onderdeel van het leerproces zijn. Het is een samenspel tussen school, ouders en het kind of dit nodig is en in welke mate. Oefenen voor toetsen is niet nodig... Als leerkracht (en ouder!) wil je weten wat de kinderen inhoudelijk kunnen, hoe vaardig ze zijn en niet dat ze aantonen dat ze een toets goed kunnen maken. Hoe kun je wél helpen? Wat wel kan is op school kennismaken met de vraagstelling in onze toetsen en een kind voorbereiden op hoe een toetsafname gaat. Lees hier meer informatie.

> Lees meer op de speciale pagina voor ouders

Welke toetsen zijn er?

Je kind maakt zowel toetsen uit de lesmethodes als de toetsen van het het leerlingvolgsysteem (LVS) Leerling in beeld van Cito. Wat is het verschil?

  • De methodetoetsen (niet van Cito) zijn bedoeld om vast te stellen of je kind de lesstof die net behandeld is voldoende beheerst. De leerkracht weet zo of je kind door kan gaan in de methode of dat herhaling wenselijk is.
  • De toetsen van ons leerlingvolgsysteem hebben een ander doel: het vaardigheidsniveau van je zoon of dochter ten opzichte van leeftijdsgenoten laten zien én zijn of haar ontwikkeling nauwkeurig volgen. Is je kind gegroeid? De toetsen van een leergebied - bijvoorbeeld Spelling of Rekenen-Wiskunde - zijn door een speciale meettechniek allemaal aan elkaar gekoppeld. De score van de toets in groep 3 kun je hierdoor bijvoorbeeld vergelijken met de score van de toets in groep 4. Zo is direct duidelijk of je kind vooruit is gegaan. Onze LVS-toetsen zijn methode-onafhankelijk (horen niet bij een lesmethode), en meten de algehele vaardigheid op een bepaald domein, bijvoorbeeld woordenschat bij taalvaardigheid. Ze toetsen 'over de lesstof heen' en worden meestal twee keer per schooljaar afgenomen.

Cito ondersteunt basisscholen met deze instrumenten en toetsen:

  • observatie-instrument Kleuter in beeld
  • leerlingvolgsysteem voor groep 3 tot en met 8 (nieuw vanaf 2021-2022: Leerling in beeld, dat nóg meer de focus legt op de groei van iedere leerling. Inclusief nieuwe doorstroomtoets)
  • Centrale Eindtoets voor groep 8, gemaakt door Stichting Cito in opdracht van het College voor Toetsen en Examens

> Lees meer op de speciale pagina voor ouders

Mijn kind doet het heel goed op methodetoetsen, maar op LVS-toetsen niet. Hoe kan dat?

De toetsen van de methode en van Cito hebben niet hetzelfde doel. Toetsen uit de methode zijn bedoeld om te controleren of de leerlingen de lesstof beheersen. Ze zijn zo gemaakt dat het merendeel van de leerlingen vrijwel alles goed kan maken. De toetsen van Cito hebben een ander doel. Ze zijn onder meer bedoeld om het niveau van het kind te vergelijken met het niveau van zijn/haar klasgenoten. Daarom bevatten de toetsen niet alleen opgaven van lesstof die zojuist is behandeld, maar ook oude en zelfs toekomstige lesstof. Door opgaven van oude lesstof op te nemen, kan nagegaan worden of het kind de oude stof nog wel kent. En door ook moeilijkere opgaven in de toets op te nemen, kan hij/zij laten zien wat hij nog méér kent. Bovendien volgen we met onze toetsen de ontwikkeling van je zoon of dochter door de jaren heen.

Advies: ga met de leerkracht in gesprek. Hij of zij weet precies waar je kind goed en minder goed in is en heeft waarschijnlijk prima ideeën om jouw zoon of dochter verder te helpen.

> Lees meer over de zin en onzin van toetsen en scores in het basisonderwijs
> Lees meer op de speciale pagina voor ouders

Wat vindt Cito van toetstrainingen voor de doorstroomtoets?

We begrijpen dat extra les een leerling kan helpen om aan een vaardigheid te werken. Maar toetsopgaven trainen om een zo hoog mogelijk toetsresultaat te behalen, raden we af. Het helpt de leerling namelijk niet om in het vervolgonderwijs te starten op een niveau dat eigenlijk niet aansluit. Bovendien kan training zorgen voor onnodige spanning en onrust bij leerlingen. Daarom nemen wij afstand van trainingsbureaus en trainingsmateriaal. En hoewel de naam soms anders doet vermoeden, bestaat er geen enkele relatie tussen trainingsbureaus of aanbieders van trainingsmateriaal en onze organisatie. In de voorbereiding op de doorstroomtoets is het wel handig voor leerlingen om een voorbeeldtoets te bekijken, gewoon om te zien hoe de toets eruitziet en hoe het werkt.

Resultaten interpreteren

Hoe kan ik de toetsgegevens van mijn kind bij jullie opvragen of inzien?

Cito is geen eigenaar van de gegevens van leerlingen. De school van je kind is eigenaar van alle toetsresultaten van leerlingen en kan deze gegevens als enige inzien. Alle scholen hebben via het samenwerkingsverband of de stichting waarbij zij aangesloten zijn een verwerkersovereenkomst met ons afgesloten over de omgang met vertrouwelijke gegevens.


> Meer informatie vind je in onze privacyverklaring

Voor inzage in gegevens kun je dus contact opnemen met de school van jouw kind.

Hoe kan ik de resultaten interpreteren?

Allereerst belangrijk: je kind is meer dan een toetsresultaat en de leerkracht kijkt ook zeker op andere manieren naar de ontwikkeling van je kind. Toetsresultaten zijn een mooi hulpmiddel voor de leerkracht om jou als ouder een realistisch beeld te geven van de ontwikkeling van je kind. Een goede uitleg bij de toetsresultaten is onmisbaar. Je zal dan ook zien dat een leerkracht niet alleen naar het niveau kijkt, maar vooral kijkt naar groei.

Leerling in beeld: focus op groei!
Cito heeft een lange traditie van leerlingvolgsystemen, waarmee leerkrachten de leervorderingen van kinderen kunnen volgen op het gebied van onder andere Begrijpend lezen, Taalverzorging/Spelling en Rekenen-Wiskunde. In het nieuwe LVS Leerling in beeld ligt de focus op de brede ontwikkeling van kinderen en op hun groei.

> Leeswijzer nieuwe rapportage voor ouders

> Lees meer op de speciale pagina voor ouders

Wat vindt Cito ervan dat toetsen gebruikt worden als afrekenmiddel voor scholen?

Ook op schoolniveau moeten toetsresultaten een hulpmiddel zijn. Toetsgegevens zijn bruikbaar voor verantwoording, niet voor beoordeling. Doordat er bij beoordeling andere belangen gaan meespelen, zoals minimaal de ondergrens halen, verdwijnt het oorspronkelijke doel naar de achtergrond. De toets is dan niet langer meer een hulpmiddel voor verantwoording.

Bij het kijken naar toetsresultaten op schoolniveau geldt hetzelfde als bij het kijken naar toetsresultaten op leerlingniveau: toetsresultaten vormen één stukje van de puzzel. Toetsresultaten op schoolniveau moeten altijd in een context gezien worden. Betreft het bijvoorbeeld een school met een zwakke of sterke leerlingpopulatie? En hoe heeft de school het onderwijs georganiseerd? Wanneer de toetsresultaten van twee scholen met een vergelijkbare situatie, bijvoorbeeld met een vergelijkbare leerlingpopulatie, sterk verschillen dan is dat een belangrijke aanwijzing om te kijken waar de school met de lagere scores van de andere school kan leren.

> Lees meer op de speciale pagina voor ouders

Hoe kan ik de Leerling in beeld – doorstroomtoets inzien?

Als ouders heb je volgens de wet recht op inzage van de Leerling in beeld - doorstroomtoets die jouw kind heeft gemaakt. Inzage is mogelijk bij Cito in Arnhem, op een ingeplande datum. Wil je je aanmelden voor de inzage? Lees dan eerst alle informatie.

Lees hier de informatie over de inzage

Ontwikkeling volgen

Hoe volg ik mijn kind in zijn/haar ontwikkeling?

Hoe ontwikkelt je kind zich? Ook als ouder wil je dat natuurlijk weten. Een betrouwbaar beeld met inzicht in mogelijkheden is belangrijk. Welke informatie draagt bij aan een goed beeld?
Observaties
Werkjes
Methodegebonden toetsen
Leerwerkhouding
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Leerlingvolgsysteem
De toetsen geven objectieve informatie over wat kinderen kunnen en hoe vaardig ze zijn, zodat je weet waar een kind staat. Leerkrachten leren hier veel van en zijn de belangrijkste schakel bij het combineren van de verschillende gegevens. De toetsen helpen ze om ieders talent te zien en eerlijke beslissingen te nemen, zodat kinderen de kans krijgen zich maximaal te ontwikkelen. Cito ondersteunt door inzicht te geven in de groei van iedere leerling.

> Lees meer op de speciale pagina voor ouders

Medewerker aan telefoon

Kunnen we je helpen?

Stel je vraag via onze kanalen of kijk in de veelgestelde vragen.
Voor scholen: Vergeet niet om het brinnummer bij de hand te hebben en/of in de mail te vermelden, zodat we jouw vraag sneller kunnen behandelen!

Bereikbaar Ma t/m vr 08.30 tot 15.00 uur
Bellen (026) 352 11 11
E-mail klantenservice@cito.nl

Zoeken