Direct naar inhoud

Cito en dyslexie: hoe houden we rekening met dyslexie?

| 07-07-2023 | Tijdig opsporen is van groot belang als het om dyslexie gaat. Een vroege diagnose en een adequate behandeling kan veel baat bieden bij de ontwikkeling van een kind.

Wat vervolgens helpt, is rekening houden met de dyslexie, bijvoorbeeld door aangepaste toetsen. Voor kinderen én volwassenen met dyslexie ‘helpt’ Cito door middel van signalering, aangepaste toetsen en onderzoek.

Algemeen

Al onze toetsen geven we uit in lettertype Arial, waarbij we in het primair onderwijs tot en met groep 4 12 pts en vanaf groep 5 11 pts gebruiken. Dit is een bewuste keuze op basis van de landelijke richtlijnen voor dyslexie.

Leerlingen primair onderwijs

Primair- en speciaal onderwijs

  • Signaleren middels DMT en Spelling om het niveau op het gebied van technisch lezen en spellen vast te stellen van leerlingen in groep 3 tot en met 8
  • Voor leerlingen met dyslexie (en voor leerlingen met een visuele beperking) zijn aangepaste versies van de LVS-toetsen beschikbaar. Denk aan ingesproken versies, vergrote versies, etc. Op maat toetsen is ook mogelijk. Verder kan een leerling met dyslexie met de toetsen Begrijpend luisteren laten zien hoe zijn begrip zich verhoudt tot het begrip van de landelijke normgroep. Zijn vaardigheid begrijpend lezen kan gemeten worden met een toets van een lager niveau, zodat er geen frustraties zijn over de moeilijkheid van een toets.

Zoeken