Eindexamens 2024:

N-termen kun je vinden op examenblad.nl. Ga hier direct naar onze webpagina voor leerlingen en docenten

Direct naar inhoud

Hoe komen cijfers tot stand?

De centrale examens mbo worden digitaal afgenomen. Het nakijken en verwerken van de resultaten gebeurt geautomatiseerd. Elke goed beantwoorde vraag is goed voor één punt. Alle behaalde punten samen leveren een score op. Op basis van de score wordt via een omzettingstabel het cijfer bepaald.

Het maken van de omzettingstabel gebeurt met behulp van een vaardigheidsschaal. Voor elk examen, en voor elke examenvariant, wordt door ons een eigen omzettingstabel gemaakt.
De omzettingstabellen worden gepubliceerd op Examenbladmbo.nl. Op deze webpagina kun je zien wanneer de omzettingstabellen bekend worden gemaakt.

Over de vaardigheidsschaal

Een vaardigheidsschaal kun je zien als een soort meetlat, waarlangs alle vragen uit de mbo-examens worden gesorteerd van makkelijk naar moeilijk. Zo weten we precies welke vaardigheid nodig is om een vraag goed te kunnen beantwoorden. De vaardigheid die je moet hebben om een voldoende te halen is ook vastgelegd op deze meetlat. Voor elke examenvariant is bekend hoe moeilijk de vragen uit dat examen zijn. Zo weten we hoeveel van deze vragen goed moeten worden beantwoord om de vaardigheid te behalen die bij een voldoende hoort.

Door te normeren met een vaardigheidsschaal kunnen alle varianten in een afnameperiode, maar ook tussen afnameperiodes en afnamejaren heen goed met elkaar vergeleken worden. Het is immers altijd even moeilijk om een bepaalde vaardigheidsscore te behalen. Met deze gegevens hebben we inzicht in de vaardigheid van de huidige examenleerlingen en de ontwikkeling van die vaardigheid over de jaren heen.

Medewerker aan telefoon

Kunnen we je helpen?

Stel je vraag via onze kanalen of kijk in de veelgestelde vragen.
Voor scholen: Vergeet niet om het brinnummer bij de hand te hebben en/of in de mail te vermelden, zodat we jouw vraag sneller kunnen behandelen!

Bereikbaar Ma t/m vr 08.30 tot 15.00 uur
Bellen (026) 352 11 11
E-mail klantenservice@cito.nl

Zoeken