Direct naar inhoud
CitoLab - twee studenten met laptop en studieboek

Grote investering voor Impuls Open Leermateriaal

| 19-04-2022 | Nieuws Ok & I | Stichting Cito één van de partners in meerjarenprogramma
Goed nieuws! Dankzij het Nationaal Groeifonds mag divisie OK&I van Stichting Cito samen met 17 samenwerkingspartners een impuls gaan geven aan het verbeteren en benutten van open leermateriaal. Ons doel? Dat leraren met open leermaterialen nog beter kunnen inspelen op de behoeften en belevingswereld van hun leerlingen én op de actualiteit.


Meerjarenprogramma binnen domein kennisontwikkeling
De komende jaren investeert het kabinet met het Nationaal Groeifonds € 20 miljard in verschillende voorstellen die zorgen voor economische groei op de lange termijn. Op 14 april 2022 werd bekend dat ook € 77,9 miljoen geïnvesteerd gaat worden in het meerjarenprogramma Impuls Open Leermateriaal. Samen met diverse onderwijspartijen was Stichting Cito | divisie OK&I indiener van dit projectvoorstel om het gebruik van open leermateriaal in het funderend onderwijs een impuls te geven. Het meerjarenprogramma gaat in 2022 van start en loopt tot 2030.

Investeren in kwalitatief goed open (digitaal) leermateriaal
Het programma Impuls Open Leermateriaal richt zich op de kwaliteit van het funderend onderwijs. Die kwaliteit willen we verhogen door te investeren in kwalitatief goed open (digitaal) leermateriaal, aanvullend op commercieel materiaal. Doelstellingen van ons meerjarenprogramma zijn onder andere: de onderwijskwaliteit verbeteren, kansenongelijkheid verkleinen, talenten van leerlingen beter tot hun recht laten komen en de werkdruk van leraren verlagen.

Onderzoek door divisie Onderzoek, Kennis & Innovatie
Vanuit Stichting Cito is divisie Onderzoek, Kennis & Innovatie (OK&I) betrokken bij het voorstel. OK&I zal samen met onderzoekspartners onderzoek doen naar de effectiviteit van open leermaterialen en een kwaliteitskader ontwikkelen. Daarmee willen we leraren zoveel mogelijk versterken in hun dagelijkse lespraktijk, wanneer ze werken met open leermiddelen.

Meer weten?
• Bekijk onze Cito-projectpagina over Impuls Open Leermateriaal (link naar: Open leermateriaal (cito.nl))
• Lees het adviesrapport bij het Nationaal Groeifonds.
• Lees het volledige nieuwsbericht bij Kennisnet.

Zoeken