Direct naar inhoud
CitoLab - illustratie rennen

Augmented reality in toetsing

Veelbelovend: een virtuele kerncentrale of wesp in je klas

Met AR een extra component toevoegen aan je les? De techniek zet zomaar een virtuele kerncentrale, astronaut of levensgrote spin in je klas. Interessant natuurlijk en leuk. Maar levert het ook wat op? CitoLab en de Rolf groep onderzochten het met een AR-les over kernenergie.

Wat is Augmented Reality?

Met Augmented Reality (AR) haal je informatie uit de echte wereld de groep in. Dat gebeurt door een digitaal 3D-model toe te voegen aan de echte omgeving. Eigenlijk net zoals bij apps als Pokémon Go, waar je zogenaamd Pokémons ziet in je eigen omgeving. Via AR bewegen je leerlingen met een mobiel apparaat door die extra dimensie.  Terwijl ze rondkijken luisteren ze naar audio door verschillende onderdelen in de AR-space aan te klikken.
Bij elke nieuwe les die we ontwikkelen, ben ik enthousiast en verrast over het leren met een digitaal 3D-model. Met gemak plaats je een kerncentrale in jouw groep, waarmee leren vanzelf gaat.
Brenda, Rolfgroep

Experimentles over duurzame energie

Duurzaamheid en duurzame energie zijn belangrijke thema’s in onze maatschappij en voor kinderen op de basisschool. Wat zijn fossiele brandstoffen en hoe zit het met de uitstoot van CO2? Welke duurzame alternatieven zijn er voor olie, kolen en gas? In de experimentles maken leerlingen kennis met vormen van duurzame energie én is er specifieke aandacht voor kernenergie. Op een speelse interactieve manier leren kinderen over dit onderwerp tijdens drie onderdelen: een PowerPoint presentatie, een Augmented Reality Space en verwerkingsopdrachten.

Maar liefst 160 leerlingen maakten kennis met Augmented Reality

Grote belangstelling was er voor het onderzoek naar Augmented Reality in het basisonderwijs. In no-time meldden zich 19 groepen 7 en 8, met in totaal 487 leerlingen bij Stichting Cito. Corona en quarantainemaatregelen temperden vervolgens de definitieve deelname, maar in de testperiode konden 11 groepen aan de slag. Ruim 160 leerlingen maakten kennis met een AR-les over duurzame energie van de Rolf groep. Onderwijskundig onderzoekers van Stichting Cito vergeleken de resultaten van deze AR-groep met een controlegroep, die dezelfde les van de Rolfgroep volgden zonder AR.

Positieve terugkoppeling

Duidelijk blijkt dat de houding ten opzichte van AR in de klas positief is. Er is veel enthousiasme, bij leerlingen en leerkracht. De leerkrachten in het onderzoek zijn zelfs unaniem voor de inzet van AR in hun lessen. Aan de andere kant blijkt dat de toepassing van AR in een beginfase verkeert. Leerlingen zijn wat onwennig en scoren (mede daardoor?) minder goed op de toetsvragen dan leerlingen die de les volgende zonder AR. Dat pleit voor een verdere doorontwikkeling van AR-toepassingen en verder onderzoek.

Ik vond het wel leuk met het rondlopen door de kerncentrale.

Leerling

Het was soms wel even zoeken waar ik op moest klikken, maar voor de rest vond ik het goed.
Leerling

De belangrijkste resultaten

  • Augmented Reality maakt leerlingen enthousiast.
  • Leraren zijn unaniem voor het gebruik van AR in de klas. Ze vinden AR een aantrekkelijke, interactieve werkvorm.
  • Leerlingen beoordelen de geteste AR-les met een 7,2. Dat is vergelijkbaar met hun beoordeling van dezelfde les zonder AR (7,4).
  • 40% van de leerlingen moet wennen aan het werken met de AR-app. De (nieuwe) techniek zorgt soms voor verwarring.
  • (Wellicht) mede daardoor scoorden leerlingen na de AR-les net een puntje lager op de toets, maar het verschil is wel significant.
  • Een uitgebreidere lesinhoud met ruimte voor meer toetsvragen en een grotere testgroep kan leiden tot andere uitkomsten van het onderzoek.
Medewerker aan telefoon

Kunnen we je helpen?

Stel je vraag via onze kanalen of kijk in de veelgestelde vragen.
Voor scholen: Vergeet niet om het brinnummer bij de hand te hebben en/of in de mail te vermelden, zodat we jouw vraag sneller kunnen behandelen!

Bereikbaar Ma t/m vr 08.30 tot 15.00 uur
Bellen (026) 352 11 11
E-mail klantenservice@cito.nl

Zoeken