Direct naar inhoud
CitoLab - illustratie rennen

Leerroutes plannen

Praktijkgericht onderzoek: Gebruik van toetsen bij het plannen van leerroutes

Een passende leerroute voor leerlingen in het speciaal basisonderwijs kiezen, is ingewikkeld. Je wilt leerlingen niet overvragen, maar ook geen toekomstkansen afsluiten. Keuzewijzer helpt je bij het vinden van de best passende leerroute en de juiste balans. Keuzewijzer bestaat uit een overzichtelijk stroomschema en een handige tool in Excel. Keuzewijzer is gebaseerd op de LVS-toetsen 2.0. Cito en Kohnstamm Instituut ontwikkelden Keuzewijzer samen met 6 sbo-scholen, in opdracht van NRO.

Keuzewijzer gaat uit van 3 stappen

    • Beoordeling leerresultaten. De toetsen van het leerlingvolgsysteem staan centraal.
    • Vaststelling stimulerende en belemmerende factoren. Hierbij tellen mee: IQ, executieve functies, werkhouding en omgeving.
    • Planning en evaluatie. Leerrouteadvies op basis van vaardigheidsgroei, IQ en overzicht stimulerende en belemmerende factoren.

Hulpmiddel

Keuzewijzer is een hulpmiddel. Een leerling is meer dan alleen een optelsom van gegevens. Daarom is het belangrijk dat je het leerroute-advies kritisch bekijkt. Misschien dat je besluit van het advies af te wijken of uit te stellen naar een volgende periode.

Zo gebruik je Keuzewijzer

Keuzewijzer werkt met een stroomschema. Wanneer je de stappen in dit schema volgt, kom je uit bij de best passende leerroute. Je kunt deze stappen voor elke leerling doorlopen.

Download het Keuzewijzer-stroomschema

Gegevens omzetten voor Keuzewijzer

Keuzewijzer heeft behoorlijk wat gegevens nodig van leerlingen. Bovendien moet je de LVS-vaardigheidsscores voor Rekenen – Wiskunde omzetten naar z-scores. De Exceltool maakt dit makkelijker. Als je vervolgens ook het IQ en de stimulerende of belemmerende factoren invoert, adviseert de tool automatisch een leerroute.

Stuur ons je bericht
Medewerker aan telefoon

Kunnen we je helpen?

Stel je vraag via onze kanalen of kijk in de veelgestelde vragen.
Voor scholen: Vergeet niet om het brinnummer bij de hand te hebben en/of in de mail te vermelden, zodat we jouw vraag sneller kunnen behandelen!

Bereikbaar Ma t/m vr 08.30 tot 15.00 uur
Bellen (026) 352 11 11
E-mail klantenservice@cito.nl

Zoeken