Direct naar inhoud
kinderen aan het fietsen

Privacyverklaring Cito

Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling en Cito B.V. vormen samen een kennisorganisatie op het gebied van toetsing (hierna 'Cito'). Cito vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en belangstellenden van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Cito houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens stelt.

De verantwoordelijken voor de gegevensverwerking zijn Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling en Cito B.V. te Arnhem (Amsterdamseweg 13). Wij kunnen dit privacy statement van tijd tot tijd aanpassen. De laatste aanpassing is gedaan op 26 juli 2022. Onderaan de website van Cito kunt u de laatste versie van de Privacyverklaring altijd inzien, printen en/of opslaan.

Het is ons beleid om open te zijn over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens. Als wij u om persoonlijke gegevens vragen, vermelden wij altijd het doel. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft verstrekt, online of op papier.

Geen gegevens aan derden

 • Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. In geen enkel geval stellen wij verstrekte gegevens aan derden beschikbaar, tenzij daartoe opdracht of toestemming is gegeven (bijvoorbeeld door het bevoegd gezag van een school).
 • Op de webpagina van Cito (www.cito.nl) staan soms koppelingen naar andere websites. Wij hebben geen zeggenschap over deze websites, noch over de privacy maatregelen. De persoonsgegevens die u verstrekt via deze websites behoren dus niet tot deze privacyverklaring.
 • Wij sluiten contracten met onafhankelijke leveranciers en dienstverleners voor de levering van producten en diensten. Van deze leveranciers en dienstverleners wordt geëist dat zij de gegevens die zij namens Cito ontvangen, vertrouwelijk behandelen. Zij mogen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor de diensten die zij verlenen voor Cito.

Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy

Het Convenant 4.0 (maart 2022) vertaalt de AVG naar de onderwijspraktijk. Cito maakt gebruik van de model verwerkersovereenkomst van het Convenant. Voor de verschillende Digitale Onderwijsmiddelen zijn aparte bijlagen opgesteld. Hieronder treft u de relevante documenten.

Bij het versturen van de verwerkersovereenkomst en bijlagen maken we gebruik van de Dienst Verwerkersovereenkomst van Kennisnet.

Het gebruik van gegevens

Een privacyverklaring geldt voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.
Dat zijn gegevens die herleidbaar zijn tot individuele natuurlijke personen, zoals contactgegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer). Ook toetsresultaten vallen onder persoonsgegevens.
Ook verzamelen we volledig anoniem gegevens over het gebruik van de website en diensten die niet gebonden zijn aan een persoonlijke identiteit, bijvoorbeeld bezochte pagina's op de website van Cito, browsertype en IP-adres. Cito verzamelt en analyseert deze gegevens om na te gaan hoe bezoekers de webpagina’s van Cito gebruiken. Deze gegevens worden benut om het gebruiksgemak en de inhoud van de sites te verbeteren.
Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Rotterdam. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet vastgelegd.

Beveiliging van gegevens

 • Cito stelt alles in het werk om de gegevens die u ons verstrekt adequaat te beveiligen. Cito heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de gegevens die we verzamelen te beveiligen en zo ongeoorloofde toegang of bekendmaking te voorkomen, gegevens accuraat te houden en het juiste gebruik van de gegevens te garanderen.
 • Naast het openbare gedeelte maakt Cito gebruik van besloten gedeelten op de websites van Cito. Deze zijn alleen toegankelijk voor geautoriseerde personen.
 • Bij het online verzamelen en overbrengen van vertrouwelijke gegevens, maken we gebruik van encryptieprotocollen die de communicatie tussen computersystemen beveiligen.

Contact- en transactiegegevens

 • Cito gebruikt persoonsgegevens om diensten te verlenen en uw behoeften en interesses in kaart te brengen. Als u gegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld voor inschrijving voor een toets, het bestellen van een product of het abonneren op een nieuwsbrief, dan worden deze gegevens in een bestand vastgelegd.
 • Persoonsgegevens die u verstrekt via onze website zijn uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, gebruikers-id's en wachtwoorden, factuur- en transactiegegevens en organisatie en ordergegevens.
 • In sommige gevallen vragen wij u om informatie over uw persoonlijke en beroepsmatige interesses, demografische gegevens en uw ervaringen met onze producten en diensten. Persoonsgegevens die op deze manier online zijn verzameld, kunnen wij combineren met gegevens die u ons op andere manieren verstrekt: via productregistratie, bij onze klantenservice of tijdens openbare evenementen zoals beurzen en seminars.
  Wij gebruiken deze informatie om onze communicatie af te stemmen op uw persoonlijke wensen en ter verbetering van onze producten en diensten.
 • Cito geeft u de keuze informatie te ontvangen die bedoeld is als aanvulling op onze producten en diensten. Het is altijd mogelijk deze keuze weer ongedaan te maken.
  Zo staan op alle nieuwsbrieven waarop u zich kunt abonneren instructies om u af te melden. Dit geldt ook voor alle materialen waarop u zich heeft geabonneerd.

Vragen, rechten en klachten

Als u vragen heeft over de manier waarop Cito omgaat met uw persoonsgegevens, wanneer u een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten of wanneer u een klacht heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u per post of per e-mail contact met ons opnemen via:

Cito
t.a.v. Privacy Officer
Postbus 1034 6801 MG Arnhem
Of stuur een e-mail naar privacy@cito.nl.

Functionaris gegevensbescherming
Cito heeft een onafhankelijke, externe Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert ons over deze wetgeving. Mocht u er met betrekking tot uw vraag, uitoefening van uw wettelijke rechten of uw klacht met ons niet uitkomen, dan kunt u zich tot de FG wenden. Dit zijn de contactgegevens van de FG:

Privacy Management Partners
Koen Versmissen
Vondellaan 46
3521 GH Utrecht
Of stuur een e-mail naar fg-cito@pmpartners.nl.

Toetsresultaten

Cito kan op verschillende manieren de beschikking krijgen over uw toetsscores: door deelname aan toetsen waar antwoorden op papier moeten worden ingevuld (eventueel op speciale optisch leesbare formulieren), maar ook door online toetsafnames. In alle situaties worden passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om deze gegevens te beschermen. Een voorwaarde voor toetsafnames is dat deze plaatsvinden in een gecontroleerde omgeving onder toezicht van een afnameleider.

Op onze websites en in alle schriftelijke informatie over onze toetsprogramma’s wordt vermeld hoe wij met de verzamelde gegevens omgaan. In overeenstemming met de AVG houdt Cito een register bij waarin alle verwerkingen van persoonsgegevens worden vastgelegd.

Gegevens wijzigen

 • Waar dat van toepassing is, streeft Cito ernaar u online toegang tot uw gegevens te geven, zodat u deze kunt inzien en wijzigen. U kunt daarvoor de instructie bij de geleverde materialen volgen.
 • Ter bescherming van uw privacy en om veiligheidsredenen controleren we uw identiteit aan de hand van een wachtwoord en gebruikers-id, voordat u toegang krijgt tot uw gegevens.
 • Wijzigingen in post- of e-mailadres kunt u ook doorgeven aan onze klantenservice via een online formulier.

Cookies

1. Functioneel
Noodzakelijk voor het functioneren van de website (vereist)
We gebruiken cookies om onze websites gebruiksvriendelijker te maken. Voor deze cookies is uw toestemming niet nodig omdat hiermee de website beter werkt. We kunnen met deze cookies bijvoorbeeld uw inloggegevens bewaren en de aankopen in de webshop. Ook gebruiken we deze cookies om ervoor te zorgen dat u niet steeds dezelfde informatie hoeft te geven als u op onze website bent.

2. Analytisch
Voor analyse doeleinden om de website te verbeteren
We gebruiken cookies om te analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken. Met deze informatie kunnen we onze service, dienstverlening, producten en informatie verbeteren. Zo zien we bijvoorbeeld welke informatie op de website of de app is gezien en waar vervolgens over wordt gebeld met onze klantenservice. Dan verbeteren we die informatie op de website, zodat het niet meer nodig is om de klantenservice hierover te bellen. Voor deze cookies is uw toestemming niet nodig omdat hiermee de website beter werkt. De gegevens die we met de cookies verzamelen, delen we niet met anderen.

We bewaren met deze cookies onder andere de volgende informatie:

 • Hoelang u op onze website bent.
 • Welk apparaat u gebruikt, bijvoorbeeld een computer, telefoon of tablet.
 • Via welke advertenties u op onze website bent gekomen.
 • Welke internetbrowser u gebruikt.
 • Ook kunnen we verschillende ontwerpen van de website of onze app testen.

3. Advertenties
Om bij te houden welke advertenties u al hebt gezien en hoe vaak
Met deze cookies bekijken we welke pagina’s u heeft bezocht op onze website. Deze informatie gebruiken we om voor u relevante advertenties van Cito te plaatsen op andere websites die u bezoekt. We werken hiervoor samen met advertentiepartners, zoals Google of Facebook. Via deze partners kunnen we ook zoeken naar andere doelgroepen voor wie onze advertenties interessant kunnen zijn. De advertentiepartners kunnen met advertentiecookies volgen welke websites u nog meer bezoekt. We plaatsen deze cookies alleen als u ons hier toestemming voor geeft.
We meten hoeveel mensen op onze advertenties klikken. En hoeveel van hen ons product kopen of solliciteren op een vacature. Zo helpen de advertentiecookies ons om onze digitale marketing te verbeteren. Let op: Geeft u ons geen toestemming om deze cookies te plaatsen? Dan kan het nog steeds zijn dat u aanbiedingen van ons ziet. Deze aanbiedingen hebben we dan niet gebaseerd op uw gedrag. Wij plaatsen advertentie cookies van de volgende bedrijven:

 • Google Adwords
 • LinkedIn
 • Twitter
 • Google Dynamic Retargeting
 • Bing

4. Social media
Voor het laten functioneren van like buttons

Wilt u een webpagina of vacature van Cito delen via social media? Bijvoorbeeld via Facebook, Twitter, LinkedIn of Google? Dan kunt u dat doen door te klikken op de social media-knop op de webpagina of bij een vacature. Als u op de knop klikt, plaatsen de sociale netwerken cookies op uw computer, telefoon of tablet. We plaatsen daarom alleen de knoppen als u ons hier toestemming voor geeft.
Met deze cookies kunnen deze sociale netwerken zien wat u op het internet doet. Welke cookies deze sociale netwerken plaatsen en hoelang de cookies bewaard blijven, hangt af van het sociale netwerk dat u gebruikt. Cito heeft hier geen invloed op. Wij raden u aan de privacyverklaring van Facebook, Google, LinkedIn en Twitter te lezen:

Medewerker aan telefoon

Kunnen we je helpen?

Stel je vraag via onze kanalen of kijk in de veelgestelde vragen.
Voor scholen: Vergeet niet om het brinnummer bij de hand te hebben en/of in de mail te vermelden, zodat we jouw vraag sneller kunnen behandelen!

Bereikbaar Ma t/m vr 08.30 tot 15.00 uur
Bellen (026) 352 11 11
E-mail klantenservice@cito.nl

Zoeken