Direct naar inhoud

'De nacheck – onderdeel van kwaliteitsborging – voor ons echt heel belangrijk'

Tyche de Groot Docent, tutor & lid examencommissie, Hogeschool De Kempel

Hogeschool de Kempel is een hogeschool voor (aankomende) leraren basisonderwijs. Studenten kunnen hier terecht voor de pabo in voltijdopleiding, maar ook voor de zij-instroom- of deeltijdvariant. Daarnaast biedt ze leraren ook nascholing in de vorm van masteropleidingen, post-hbo opleidingen en trainingen en cursussen. Cito ondersteunt Hogeschool de Kempel in de kwaliteitsborging van toetsing door het jaarlijks uitvoeren van de nacheck.

Het voordeel van een kleine hogeschool? ‘Het is een hele fijne plek om te werken. Verbinding en goede kwaliteit van onderwijs staan echt centraal bij ons. De verbinding met studenten, tussen collega's en met de basisscholen. Daarnaast vinden we het belangrijk inspirerend onderwijs te geven.’ Aan het woord is Tyche de Groot, docent Nederlands, tutor van studenten in de afstudeerfase en lid van de toetscommissie.
‘Een afwisselende baan: het ene moment doceer ik didactiek rondom het taalonderwijs en het volgende moment heb ik een gesprek met een student over zijn praktijkonderzoek op zijn stageschool.’

De nacheck

'In mijn rol als lid van de toetscommissie onderhoud ik het contact met Cito over de nacheck. Deze nacheck vindt altijd plaats in de zomer. Daarvoor selecteren we in het voorjaar een aantal toetsen uit het afstudeerjaar. Deze intern gecreëerde toetsen worden, in het kader van kwaliteitsborging, gecheckt door collega’s die SKE gecertificeerd zijn. Als hogeschool vinden wij het belangrijk dat hierin ook een extern bureau meekijkt. Het gaat bijvoorbeeld om opdrachten met beoordelingskaders, maar ook om gemaakte toetsen en de opnames van mondelinge toetsen en bijbehorende beoordelingen van de examinatoren. Dat complete pakket wordt getoetst op de kwaliteit en betrouwbaarheid van beoordeling en de validiteit van de opdrachtbeschrijvingen en beoordelingskaders. Wil Knappers, senior consultant Training & Advies, geeft hier feedback op en formuleert een oordeel over de kwaliteit.'

'Het rapport dat ik krijg, neem ik weer mee naar de docenten: wat halen we eruit, wat vinden we ervan en welke aanbevelingen nemen we over in het volgende studiejaar? Heel praktisch. Deze cyclus zorgt ervoor dat we als hogeschool en toetscommissie de kwaliteit van toetsen waarborgen.’

Inbedding in de organisatie

‘Het helpt ons verder als hogeschool en als team. Wanneer we het rapport binnenkrijgen, bespreken we het in de toets- en examencommissie. Daarna neem ik contact op met bijvoorbeeld degene die kartrekker is van een bepaalde module. We bespreken dan de resultaten, de belangrijkste feedback, conclusies, opvallende zaken en aanbevelingen én niet onbelangrijk: wat we meenemen voor volgend jaar. Soms zijn er ook aanbevelingen die we naast ons neerleggen, natuurlijk altijd met goede redenen die ik ook communiceer naar Wil. Deze informatie gebruikt hij het jaar erop weer. Hij staat ook heel erg open voor onze feedback over hoe wij de rapportages nog bruikbaarder kunnen maken.’

De meerwaarde van een objectieve blik

‘Het is zeker niet verplicht dit zo in te richten, elke instelling mag zelf bepalen hoe ze de kwaliteitsborging regelt. Maar voor ons voelt het heel natuurlijk en sterk om een extern bureau mee te laten kijken. Cito is gespecialiseerd in toetsing en ziet ook hoe het er bij andere instellingen aan toe gaat. Ik geloof echt dat Cito een goed oordeel kan geven over hoe wij het doen. En ja, het helpt ons ook bij de accreditatie om te laten zien dat onze kwaliteit van toetsing in orde is, maar dat is niet de hoofdreden waarom we dit doen. We merken dat we echt iets hebben aan de feedback, die onderdeel is van een grotere cyclus, die bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van toetsing.’

‘Het andere perspectief dat een extern bureau als Cito biedt, is voor ons de meerwaarde van deze samenwerking. Het is voor ons heel waardevol vanuit een objectieve blik feedback te krijgen op verschillende kwaliteitscriteria. Het contact met Cito voelt heel vanzelfsprekend, we weten wat we aan elkaar hebben. Wat ik daarnaast heel prettig vind, is dat goed wordt meegedacht. Voor mij is het belangrijk dat wat teruggekoppeld wordt, bruikbaar is voor mijn collega's. Daar kunnen we open over praten en elk jaar veranderen we zaken zodat het nog bruikbaarder wordt. Niet alleen voor de toets- en examencommissie, maar ook voor al onze collega's.’

Het complete beeld

'De nacheck is maar een klein onderdeel van het hele proces van kwaliteitsborging, maar voor ons wel echt heel belangrijk. Het geeft ons het complete beeld: de interne en externe feedback vult elkaar aan en helpt ons de kwaliteit van onze toetsing te waarborgen.'

Zoeken