Eindexamens 2024:

N-termen kun je vinden op examenblad.nl. Ga hier direct naar onze webpagina voor leerlingen en docenten

Direct naar inhoud

'Je kennis aantoonbaar op Europees niveau met examen EHA'

Wietske Hollegien European Hematology Association

Permanente educatie is in de gezondheidszorg een vanzelfsprekendheid. Medisch specialisten volgen nieuwe ontwikkelingen in hun vakgebied vaak op de voet. De European Hematology Association (EHA) is gevestigd in Den Haag en speelt een belangrijke rol in de voortdurende professionalisering en bijscholing van medisch specialisten in Europa en daarbuiten. Deze Europese vereniging voor hematologen ondersteunt artsen, wetenschappers, laboratoriumspecialisten en - verpleegkundigen - in hun werk door middel van online en live educatie gebaseerd op een Europees Curriculum en het European Hematology Exam. De nauwe samenwerking met Cito zorgt voor een valide examen en degelijke rapportage.
We bevinden ons in een statig pand in Den Haag. Vanuit hier werkt de EHA voortdurend aan het uitdragen van het Europees curriculum, dat maatgevend is voor de basiskennis van een hematoloog in Europa. “Wij geven specialisten de mogelijkheid hun kennis laagdrempelig te toetsen aan het curriculum en op basis van de uitslag hun kennis bij te werken. Een succesvolle deelname aan het European Hematology Exam toont aan dat het kennisniveau op Europees niveau ligt.’ Aan het woord is Wietske Hollegien, werkzaam voor de afdeling Education van EHA. Vanaf het begin in 2013 is zij betrokken bij de ontwikkeling van het Europese examen. Hierin werkt zij nauw samen met verschillende commitees waarin vooraanstaande hematologen zitting hebben.

European Hematology Exam

“Hematologie is een specialisme dat in elk land een andere opleidingsroute volgt. De basiskennis van een specialist kan dus per land verschillen. Met het curriculum beschrijft EHA wat het kennisniveau van een recent afgestudeerde hematoloog zou moeten zijn in alle onderwerpen die hematologie omvat, verdeeld in 8 verschillende secties. Om deze kennis te toetsen, kunnen hematologen dus deelnemen aan het Europese Examen. Deelnemers zien het behaalde examen als een extra keurmerk en zijn erg enthousiast. Slagen voor het examen geeft je geen accreditatie het vak uit te oefenen. Het is een onderscheidend kwaliteitskenmerk voor het individu: het zegt iets over je kennisniveau.”

“It is a challenge to prove myself and a good way to reinforce many areas in my daily practice”

“Het zijn dan ook niet alleen specialisten uit Europa die het examen afleggen. Ook buiten Europa ziet men de toegevoegde waarde,” vertelt Wietske enthousiast.

Het examen vindt plaats op het jaarlijks congres van EHA. Deelnemers schrijven zich van tevoren in. Het is een officiële examensetting. Kandidaten mogen niets mee naar binnen nemen. Wietske: “We hebben er bewust voor gekozen om het op één moment plaats te laten vinden. Dit geeft meer gewicht aan het examen en zorgt ervoor dat de vragen geheim blijven. Voor deelnemers is het een serieuze aangelegenheid.”

"The exam was well done, questions were correct, most of them feasible and some more difficult."

Samen kwaliteit bewaken

“In Cito hebben we een echte partner gevonden. In eerste instantie waren we vooral op zoek naar iemand die ons kon helpen bij het bepalen van de cesuur. Al snel bleek dat Cito ons bij veel meer kon helpen. Bas Hemker heeft ons veel uit handen genomen. Hij adviseert ons bij uiteenlopende zaken. Hij heeft onder andere de kwaliteit van de vragen en het hele examen geanalyseerd. Wanneer we vragen hebben, komt hij altijd snel en met een duidelijk antwoord terug. Ik merk echt dat hij passie heeft voor zijn vak. Dat werkt heel fijn samen.” Wietske gaat verder: “De rapportages die we terugkrijgen zijn heel duidelijk en de aanbevelingen zijn direct toepasbaar voor het volgende examen. Afgelopen jaar hebben we gezakte deelnemers van feedback kunnen voorzien. Bas heeft voor ons geanalyseerd op welke onderdelen van het curriculum individuele deelnemers geslaagd of gezakt waren. Dit gaf kandidaten aanknopingspunten welke onderdelen van het curriculum zij onvoldoende beheersten.”

“I think this is the way to do an exam. It was very appropriate, with a "standard" level, and very practical.”

Erkend als nationaal examen in Zwitserland

“Door de samenwerking met Cito weten we zeker dat het examen van goede kwaliteit is. Het fungeert als kwaliteitskeurmerk en draagt bij aan onze professionele uitstraling.
Dit blijkt ook uit het enthousiasme van kandidaten en collega-hematologieverenigingen.
We hebben veel contact met nationale hematologieverenigingen en bieden hen ook de mogelijkheid parallelsessies te organiseren tijdens het examen, omdat het natuurlijk niet voor iedereen mogelijk is om af te reizen naar ons congres,” vertelt Wietske. “In Zwitserland, waar relatief weinig hematologen zijn, heeft er afgelopen jaar voor het eerst zo een parallelsessie plaatsgevonden. Hun enthousiasme is groot en vanaf 2019 erkennen de Zwitserse nationale autoriteiten het European Hematology Exam als nationaal examen. Hebben specialisten dit examen gehaald, dan mag de kandidaat op voor het examen dat vaardigheden toetst. Van de 50 nationale hematologieverenigingen waar we contact mee hebben, zijn 12 anderen ook geïnteresseerd in het organiseren van een parallelsessie. Hier zijn we natuurlijk erg trots op. Het geeft ons de bevestiging dat we goed bezig zijn.”

Zoeken