Eindexamens 2024:

N-termen kun je vinden op examenblad.nl. Ga hier direct naar onze webpagina voor leerlingen en docenten

Direct naar inhoud

'Cito Zakelijk heeft in samenwerking met het NRGD gekeken naar de procedures en protocollen en deze getoetst aan recente wetenschappelijke literatuur.'

NRGD & Cito Zakelijk

Achter de schermen bij het NRGD

Kwaliteit voorop in samenwerking met Cito Zakelijk

Als onafhankelijke organisatie bevordert en waarborgt het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) de kwaliteit van de forensische expertise. Inhoudelijk experts die in een rechtszaak mogen optreden als getuige-deskundige in het register opgenomen. De rapportages van deskundigen, zoals forensisch psychologen en psychiaters of DNA-experts vormen een belangrijke bouwsteen in de strafrechtketen. Het NRGD richt zich op regulering, advisering en kennisuitwisseling om de ontwikkeling van de kwaliteit binnen het forensisch veld te stimuleren. Cito Zakelijk fungeerde als kritische partner en onderzocht bestaande procedures en protocollen van het NRGD.

Het NRGD bevordert forensische kwaliteit door samen met experts en partners normen te ontwikkelen voor deskundigheidsgebieden. Het streeft naar voortdurende professionalisering door normaanscherping en reguleert bij- en nascholing voor kwaliteitsborging. Elke vijf jaar worden registratiehouders getoetst en erkent het NRGD opleidingen die aan normen voldoen.

NRGD-directeur Michel Smithuis: ’Het NRGD beoordeelt professionals en ons oordeel kan voor de individuele deskundige grote gevolgen hebben, zakelijk, maar ook persoonlijk. Wanneer je werk als kwalitatief onvoldoende wordt beoordeeld kan dat hard aankomen. Wij zijn ons dat zeer bewust. Daarom werken we met grote zorgvuldigheid. Maar daar hoort ook bij dat we het proces van beoordelen zo inzichtelijk mogelijk willen maken. En dat doen we steeds opnieuw, want wat vijf jaar geleden goed was, hoeft dat nu niet meer te zijn, of kan nog beter.’

Een samenwerking met Cito Zakelijk

Kimberley Lek, onderwijskundig onderzoeker Citolab, en Willem-Jan van Gendt, Business Consultant bij Cito Zakelijk, waren betrokken bij het ondersteunen van het NRGD in dit project.

Willem-Jan: ‘Het NRGD had de behoefte om zijn eigen functioneren kritisch tegen het licht te houden en naar buiten toe te laten zien dat zij daadwerkelijk werk maken van kwaliteitsverbetering. Cito Zakelijk heeft in samenwerking met het NRGD gekeken naar de procedures en protocollen en deze getoetst aan recente wetenschappelijke literatuur.’

‘We hebben hierin naar het hele proces van beoordeling gekregen, vanaf het moment van aanmelden waarin de betrouwbaarheid van beoordelaars een grote rol speelt. Daarna is een adviesrapport opgeleverd. Dit is intern besproken bij het NRGD en vervolgens met alle stakeholders gedeeld,’ vult Kimberley aan.

De samenwerking resulteerde onder andere in een begeleidingstraject om tot een nieuw beoordelingsinstrument te komen dat de betrouwbaarheid van de rapportages vergroot. Trainingen en hands-on sessies werden ingezet om dit instrument vorm te geven.

Voortdurende professionalisering en kwaliteitsborging

Cito Zakelijk heeft het NRGD geholpen bij kritische zelfevaluatie en het vergroten van de betrouwbaarheid van beoordelingen. Voor Willem-Jan en Kimberley verliep de samenwerking met het NRGD erg prettig.

Kimberley: ‘De ervaring van Cito met alle vormen van toetsing in verschillende contexten, de kennis van Citolab over het valideren van toetsprocessen gecombineerd met de ambitieuze en leergierige houden van het NRGD, maakte dat we op een gedetailleerd niveau met elkaar konden brainstormen en interessante gesprekken hebben gevoerd. Het NRGD stelde bij de presentatie van het rapport hele goede en kritische vragen, waarmee we ze nog verder konden helpen. Daarbij zagen ze ook allerlei mogelijkheden voor actie.’

Willem-Jan: ‘Het NRGD is een lerende organisatie die zich bewust is van zijn belang binnen de Rechtspraak. Cito en het NRGD delen dezelfde waarden, zoals kansengelijkheid, wat zorgde voor een goede match tussen beide organisaties.’

Het NRGD en CITO bekijken of het mogelijk is de training te herhalen, of uit te diepen in een intervisiebijeenkomst met toetsers.

Zoeken