Eindexamens 2024:

N-termen kun je vinden op examenblad.nl. Ga hier direct naar onze webpagina voor leerlingen en docenten

Direct naar inhoud

'Erkenning als specialist in vakgebied Hypotheken'

Maaike Verhoef & Jurjen Oosterbaan Martinius NVHP

Een huis is een aankoop voor het leven. Veel mensen gaan voor een adviesgesprek langs bij hun bank of een onafhankelijk hypotheekadviseur. In dit gesprek draait het vaak om ‘kan ik dit huis betalen’ en uit welke constructies kan ik kiezen. Ga je langs bij een erkend hypothecair planner, dan kijk je samen verder. Samen onderzoek je de mogelijke life events die wellicht op je pad komen, gewenst of ongewenst. Deze life events kunnen van invloed zijn op de beslissing een huis wel of niet te kopen, of om voor een bepaalde hypotheekconstructie te kiezen. Cito verzorgt in opdracht van de NVHP de hele examenketen om gecertificeerd Erkend Hypothecair Planner te worden.

De NVHP, Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, is opgericht in 2004. De leden zijn gediplomeerd Erkend Hypothecair Planner: ze hebben de Leergang Hypothecair Planner gevolgd, een theorie-examen en het praktijkexamen met goed gevolgd afgelegd. Maaike Verhoef, secretaris NVHP en lid van het dagelijks bestuur: “Het is een pittig examen. Dat zegt iedereen. Je hoort het steeds terug op de diploma-uitreikingen.” Het lidmaatschap van de NVHP verplicht leden hun kennis te onderhouden door middel van het volgen van masterclasses en het onderstrepen en naleven van de ethische gedragscode. Leden zijn trots op hun lidmaatschap en binnen het vakgebied worden zij erkend als expert.

Bovenwettelijke eisen aan adviseurs

Tot 2004 kon iedereen zich hypotheekadviseur noemen. Om klanten te helpen een goede adviseur te herkennen is destijds de NVHP opgericht. In 2006 zijn er uiteindelijk wettelijke eisen voor adviseurs gekomen, de WFT. Maaike Verhoef: “Wij zien de WFT als de minimumeis. Je moet minimaal voldoen aan de WFT om advies te mogen geven. De eisen die wij aan Erkend Hypothecair Planners stellen zijn bovenwettelijk. Het is de hoogste opleiding in het vakgebied hypotheken die je kunt behalen en na het behalen van dit diploma mag je met recht zeggen dat je beschikt over specialistische kennis.” Voor de Leergang Hypothecair Planner staan 10 dagen opleiding, 4 flinke boeken die bestudeerd moeten worden en zo’n 230 studie-uren. Een pittige uitdaging voor adviseurs die het vaak naast een bestaande baan of adviespraktijk doen. De kennis en ervaring wordt getoetst met twee theorie-examens en een assessment. Behaal je beide onderdelen (examens en asessment) dan mag je je inschrijven als Erkend Hypothecair Planner. De titel is persoonlijk en mag dus niet door een bedrijf uitgedragen worden.

NVHP: een sterk merk

Maaike Verhoef: “De NVHP verzorgt het register, de nascholing en houdt haar leden op de hoogte van alle relevante kennis en gebeurtenissen. We willen onze leden op alle gebieden ondersteunen. Geregistreerde leden zijn verplicht driemaal per jaar een masterclass te volgen. Daarnaast bieden we gastcolleges aan in de avonduren over uiteenlopende onderwerpen. Denk aan huurrecht of een Prinsjesdagcollege, maar het kan ook gaan om bedrijfsvoering of bepaalde uitspraken van KiFiD (KlachtenInstituutFinanciële Dienstverlening) om daarvan te leren. Jurjen Oosterbaan Martinius voert het secretariaat van de NVHP: “Leden van de NVHP zijn erop gebrand hun kennis up-to-date te houden. Binnen de NVHP ontmoeten ze gelijkgestemden, bij de masterclasses zie je ze ook binnen 5 minuten praten over het vak. Je krijgt ze niet meer stil.”

“Wat deze vereniging uniek maakt is de sterke inzet op een bepaalde moraal. Bepaalde ethiek.” - Jurjen Oosterbaan Martinius, secretariaat NVHP
Jurjen Oosterbaan Martinius vervolgt: “De vereniging heeft gedragsnormen, bovenwettelijke normen. Zij verwacht dat je als Erkend Hypothecair Planner op bijzondere wijze in het vak staat, waarbij het om meer gaat dan alleen geld verdienen. Dat zie ik ook terug in de standpunten die NVHP inneemt. Er zijn situaties waarin er ondernemers zijn die denken: waar maakt iedereen zich druk om, mooi verdiend. De NVHP neemt in zo’n situatie vaak een duidelijk standpunt in: zo ga je niet met klanten om. De vereniging streeft naar de hoogste opleiding, vraagt haar leden zich volgens bepaalde fatsoensnormen te gedragen en er echt te zijn voor een klant. De hoogste omzet draaien is niet het streven, ook niet in de gesprekken met leden.” “Leden herkennen zich in onze houding. Het is ook vaak de reden voor adviseurs om zich bij ons aan te sluiten. Ons doel, van de NVHP, is ook niet om een heel grote vereniging te worden. Iedereen is welkom na het behalen van de examens als zij de gedragscode onderschrijven en naleven”, vult Maaike Verhoef aan.

Het is ons vak niet, Cito heeft de kennis én kunde

“Cito heeft ons bij veel geholpen. Er stond een structuur, maar daar kon nog wel wat aan verbeterd worden. Het eerste waar Cito bij hielp was het opzetten van een doordachte examenketen: het opzetten van een constructiegroep, examencommissie, het werken met een toetsmatrijs etc. Het schriftelijk examen is ontwikkeld en gedigitaliseerd. Cito zorgde ervoor dat dit in samenwerking met een landelijk toetscentrum op meerdere locaties door het land afgenomen kon worden. Eerder moesten adviseurs daarvoor naar een universiteit. Het geeft ons een rustig gevoel dat de hele toetsketen goed geregeld is. Iedereen die kijkt, ziet dat het klopt. Opleiding en examinering zijn gescheiden, de keten staat als een huis. Alle vragen over het examenproces zijn te beantwoorden,” vervolgt Oosterbaan Martinius.

“Kwaliteit staat voorop. Het label Erkend Hypothecair Planner betekent echt iets, dus het examen moet goed zijn. Er gaan in onze bedrijfstak allerlei geruchten over exameninstituten waarvan mensen zeggen – ’s middags ga je naar het examen, maar ’s ochtends vertelt de docent al wat de vragen zijn. Dat is een van de redenen dat de NVHP het losgetrokken heeft. Ik wil hier op het secretariaat ook geen examenvragen hebben, zelfs geen conceptvragen. In de financiële sector is integriteit zo belangrijk, daar mag geen enkele twijfel over bestaan. Dat is ook één van de redenen waarom we met Cito in zee zijn gegaan. Het imago van én de kennis van Cito helpt ons en laat zien dat we het hele proces van examinering heel serieus nemen.”

Zoeken