Direct naar inhoud

Het onderwijssysteem in Nederland en omringende landen

| 11-04-2024 | Nieuws Wat zijn de overeenkomsten en verschillen in instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen in Nederland en de ons omringende landen?

Analyse onderwijssysteem

In opdracht van het ministerie van OCW doet Stichting Cito onderzoek naar de examensituatie in de ons omringende landen. Aanleiding is de curriculumherziening en de discussies die docenten en experts in vernieuwingscommissies in deze fase met elkaar voeren. Over wat we in Nederland willen onderwijzen en hoe we willen nagaan of leerlingen aan de gestelde eisen voldoen. Hierbij lopen ze soms tegen de grenzen aan van het huidige onderwijsstelsel. Het leidt tot behoefte aan inzicht hoe andere landen hun examensysteem hebben ingericht.

Het analyseren hoe examens in de landen om ons heen zijn georganiseerd, kan niet zonder informatie over het onderwijssysteem. Daarom hebben we de onderwijssystemen uit Nederland en dertien omringende landen in Noord- en West-Europa eerst naast elkaar gelegd. Het rapport Het onderwijssysteem in Nederland en de ons omringende landen wordt in het najaar uitgebreid met een vervolg waarin wordt ingezoomd op de examensystemen.

Lees verder >

Zoeken