Direct naar inhoud
Leerlingen voortgezet onderwijs

Onderzoek over het toekomstig gebruik van ict bij wiskunde-examens

| 27-02-2024 | Nieuws Hoe zou een examen wiskunde B op basis van de huidige syllabi eruit zien voor havo en vwo?

Onderzoek examen in twee delen: een verkenning

Het gebruik van de grafische rekenmachine in de centrale examens staat al jaren onder druk. Uit een veldraadpleging onder wiskundedocenten over het toekomstig gebruik van ict bij de wiskunde-examens in 2018, bleek de voorkeur voor een examen in twee delen: een deel zonder rekenmachine en een deel waarbij computeralgebra wordt ingezet. In dit verkennend onderzoek heeft Cito twee prototypen voor een examen ontwikkeld, een voor havo wiskunde B en een voor vwo wiskunde B. Welke kansen maar ook belemmeringen zijn we tegengekomen tijdens de constructie? En hoe zou zo’n examen in twee delen op basis van de huidige syllabi eruit kunnen zien?

Lees verder >

Zoeken