Direct naar inhoud

Delen oud-opgaven centraal schriftelijk examens

| 04-04-2022 | Nieuws In opdracht van de overheid maakt Stichting Cito de centrale examens voor vmbo, havo en vwo. Die opgaven ontsluiten we graag. Het maken van oude opgaven kan namelijk helpen bij de voorbereiding op het centraal examen.

Opgaven in QTI-formaat downloaden, importeren en gebruiken
Via de webpagina Wikiwijs.nl kunnen uitgeverijen, elo-leveranciers en andere partijen die QTI kunnen inlezen, vanaf vandaag opgaven uit eerdere centrale examens als zipfile gratis downloaden en importeren in de eigen applicatie, voor eigen gebruik. Dit betreft eerste tijdvak-opgaven uit papieren centrale examens vmbo, havo en vwo. In de periode tot mei 2023 zullen de opgaven zowel beschikbaar worden gesteld in het QTI-2.2 als in het QTI-3 formaat. Daarna zal worden overgestapt op alleen het QTI-3 formaat.

Jan-Bart de Vreede, Domeinmanager Leermiddelen en Metadata Stichting Kennisnet: "Het is een mooie stap dat deze eindexamens nu zo open mogelijk beschikbaar worden gesteld aan het onderwijsveld via Wikiwijs."

Opgaven stapsgewijs uitbreiden
De eerste examenopgaven die worden ontsloten zijn opgaven 2021 voor de vakken Nederlands (vmbo, havo, vwo), Engels (vmbo, havo, vwo) en wiskunde B (havo en vwo). Stapsgewijs wordt het aantal opgaven uitgebreid. Om technische redenen maken digitale en beroepsgerichte examenopgaven vooralsnog geen onderdeel uit van het aanbod.

Meer weten? Ga naar Wikiwijs.nl

Over Wikiwijs
Wikiwijs is een openbare dienst die sinds 2009 wordt gesubsidieerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit betekent dat Wikiwijs gratis beschikbaar is voor iedereen. Wikiwijs wordt onderhouden door Kennisnet.

Zoeken