Direct naar inhoud

Nieuwe wet Doorstroomtoetsen

| 08-02-2022 | Nieuws Nadat de Tweede Kamer in september 2021 positief instemde met de nieuwe wet Doorstroomtoetsen PO, heeft op 8 februari 2022 de Eerste Kamer het wetsvoorstel aanvaard.

De wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2023. De betekent dat de laatste Centrale Eindtoets, die Stichting Cito maakt in opdracht van de overheid, in het voorjaar van 2023 zal worden afgenomen en de scholen voor het eerst te maken krijgen met het nieuwe stelsel vanaf schooljaar 2023/2024.

In de nieuwe situatie ontwikkelt Stichting Cito in opdracht van de overheid een overheidsdoorstroomtoets. Ook adviseren we het College voor Toetsen en Examens, in haar rol als regiehouder en kwaliteitsbewaker van doorstroomtoetsen, over de kwaliteit en normering van √°lle doorstroomtoetsen (overheid en marktpartijen). Daarnaast blijven we,
op verzoek, onze kennis en expertise inzetten en delen met marktpartijen.

Lees ook:

Zoeken