Eindexamens 2024:

N-termen kun je vinden op examenblad.nl. Ga hier direct naar onze webpagina voor leerlingen en docenten

Direct naar inhoud
Esther en Ine

'Overstappen op een ander LVS?'

Esther en Ine
Esther Overkleeft en Ine Geurts Ib’er en leerkracht/RT’er

Even overwoog Basisschool SamSam uit Oosterhout om over te stappen op een LVS van een andere aanbieder. De presentatie van die partij over ‘een compleet kind’ sprak iedereen behoorlijk aan. Een werkgroep van de school ging aan de slag met een uitgebreid keuzetraject: ‘Wat vinden we nu belangrijk in een leerlingvolgsysteem en wat willen we volgen?’


Het begon allemaal met het aanscherpen van de visie van SamSam, nu twee jaar geleden. Ze wilden het kind meer centraal gaan stellen. Meer inzicht was gewenst, een betere vertaalslag vanuit analyses en meer eigenaarschap. Twee werkgroepen werden gevormd: één om een nieuw, minder op leerprestaties gefocust rapport te ontwikkelen, en één om een nieuw leerlingvolgsysteem te selecteren. Ib’er Esther Overkleeft en leerkracht/RT’er Ine Geurts maken onderdeel uit van de LVS-werkgroep, die gedetailleerd te werk ging. Esther: “We werkten op dat moment nog steeds met de 2.0 toetsen van Cito, daar zijn we eigenlijk relatief laat mee gestart. We misten daarin onder andere analysemogelijkheden en wilden graag breder naar de totale ontwikkeling van onze leerlingen kijken. Niet enkel resultaten van toetsen in beeld brengen.” Ine vult aan: “Ook wilden we graag aandacht voor een tijdige signalering van dyslexie.” Ze vertelt over de uitgebreide zoektocht naar een nieuw LVS: “We leerden steeds beter wat we wilden, gingen overal informatie verzamelen. We belden met aanbieders, lazen flyers en websites, vroegen referenties op, gingen naar de NOT en bezochten informatiemiddagen van andere aanbieders.”

LVS-werkgroep SamSam
V.l.n.r: Esther Overkleeft (IB-onderbouw en leerkracht), Ika Faazen (onderbouwcoördinator en leerkracht), Elisa Bollen (leerkracht), Ine Geurts (leerkracht en RT). Niet op de foto: Leonie Verheggen (IB-bovenbouw en leerkracht).

Wat leerde de werkgroep?

“Het loont om uitgebreid onderzoek te doen”, stelt Esther. “We leerden gaandeweg door mooie verhalen heen te prikken. Sommige aanbieders hadden Cotan niet op orde, toetsen waren niet genormeerd, ze boden te weinig of geen foutenanalyses, volgden niet de richtlijnen van Masterplan Dyslexie – “En dan heb je je bewijslast niet op orde”, aldus Ine – of het totale aanbod was simpelweg niet uitgebreid genoeg naar onze wens. Of niet toekomstbestendig genoeg.” Een lánge wensenlijst werd door de werkgroep van SamSam opgeleverd, en alle aanbieders werden naast elkaar gezet en eerlijk vergeleken. En toen? “Toen bleek Cito ‘4.0’ wél gewoon aan álle punten te voldoen! Heel gek, want op een gegeven moment hadden we een vervolg met Cito eigenlijk helemaal afgeschreven, omdat de 3.0 toetsen volgens ons nog te weinig vooruitgang boden,” vertelt Esther.

Wat maakte dat Cito dan toch weer in beeld kwam?

Ine: “‘Cito 4.0’, daar hadden we eerder nog helemaal niet aan gedacht. Via een presentatie van adviseur Simone over het nieuwe LVS Leerling in beeld viel alles op zijn plek en werden we allemaal steeds enthousiaster.” “Wat verraste, is dat 4.0 dus wel echt wezenlijk anders is dan 2.0,” licht Esther toe, “alles wat andere partijen aanbieden én meer, zit in dit nieuwste LVS. Je ziet dat er echt geluisterd is naar het veld en dat, in combinatie met de bekende toetskwaliteit van Cito, maakt het voor ons compleet. En als het hart/handen-gedeelte straks nog meer inhoud krijgt in 4.0, zijn we helemaal tevreden.”


De doorslaggevende factor?

Esther: “De diepgaande analyses, inzicht dus. En de nieuwe rapportagevormen met focus op groei. Ook heel mooi vind ik dat leerlingen hun groei ten opzichte van zichzelf zien.” Ine: “En de mogelijkheden van op ieder moment toetsen, adaptief digitaal.” Ze vinden het een groot voordeel dat ze straks alles in één hebben van Cito: “Dan hoeven we er ook niks meer naast te doen. Onze hele populatie in beeld, heel fijn. En ook de ib’ers hebben dan mooi dat overzicht.” Via Simone leerden ze dat veel ‘er gewoon al is’ bij Cito, terwijl zij dan nog niet van het bestaan af wisten. “Simone heeft sowieso heel veel kennis. Wat we ook vroegen, ze had er direct een antwoord op. Ze is heel deskundig, en goed bereikbaar, spreekt ook vanuit haar eigen onderwijsachtergrond.” De presentatie hielp ook om iedereen bij SamSam goed te informeren, ook breder dan de werkgroep. “Belangrijk is dat het uiteindelijk een gezamenlijk gedragen beslissing is”, geven beide dames aan.

Hoe pakken jullie de overstap aan?

Esther lacht: “2.0 kan echt niet meer, daar was Simone heel duidelijk in. We starten nu in september, na vier weken onderwijs, met de afname van de 3.0 toetsen als tijdelijke overstap, omdat 4.0 nog niet beschikbaar is. Vanwege corona hebben we in juni geen afnames gedaan, alleen de avi’s afgenomen. Vanaf volgend schooljaar gaan we met de groepen 3 t/m 5 met de toetsen van Leerling in beeld werken.” Ze waarderen het dat Simone meedenkt over een goede overstap. “Simone begeleidt de overstap en samen kijken we goed naar wat wel en wat niet nodig is. Groep 5-8 gaan bijvoorbeeld al direct digitaal, 3 en 4 nog niet. Ook samen kijkend naar de beschikbaarheid van devices bijvoorbeeld.” Ine: “Eerst dachten we: ‘Niet handig, we gaan niet nu nog 3.0 aanschaffen en dan weer meteen over op 4.0’, maar het is goed zo.” De dames zijn blij dat de vaardigheidslijn ook gewoon doorloopt: “Er is geen trendbreuk, je behoudt een doorgaande lijn. Als je normaal met een nieuwe versie gaat werken, krijg je een ‘knip’, nu gelukkig niet. Dat is ook prettiger in de uitleg naar ouders.”

Wat hopen jullie dat Leerling in beeld gaat brengen?

Esther droomt er al van: “Minder werkdruk, meer tijd voor de leerlingen. Meer inzicht in kunnen, de leerlijn beter kunnen volgen, meer op maat de leerlingen volgen. Over twee jaar praten we daar graag over verder! Ook de overstap op digitaal is voor ons echt wel een vooruitgang, ik hoor collega’s toch regelmatig zuchten over het vele nakijkwerk, dat bovenop de toch al pittige werkdruk komt.” Ine vult aan: “Ik ben ook voorstander van digitaal vanwege de zuiverheid van de scores, het wordt minder foutgevoelig zo. En met het nieuwe leerlingrapport helpen we ouders ook, die onze huidige grafieken soms niet zo snappen. Zo mooi dat we nu de groei van de leerling kunnen laten zien!” Esther: “Als school willen we ook nog meer gaan kijken naar het individuele kind, en bijvoorbeeld niet meer alle kinderen op M5 toetsen. Zo krijg je ook meer succeservaringen per kind.”

Wordt vervolgd ...

De werkgroep is langer bezig geweest dan gedacht. “Maar liever goed en doordacht, want we maken een keuze voor járen. Het mooie is ook dat Leerling in beeld de ‘laatste’ generatie is van Cito, en we vanaf dan continu en automatisch gebruikmaken van de nieuwste toetsen,” vertelt Esther. Ine: “Als werkgroep gaan we nog wel even door, en zorgen we – met ondersteuning van Simone – voor een goede uitrol van 3.0 en vervolgens Leerling in beeld!”

Meer ervaringen lezen? Ook instappen in Leerling in beeld?

Zoeken