Direct naar inhoud
Linda Zijlstra

'Ik vind het zo mooi dat Cito focust op groei'

Linda Zijlstra
Linda Zijlstra Ib’er Jan Jaspersschool

Het team van de Jan Jaspersschool in Hattem kiest opnieuw voor Cito voor het volgen van de ontwikkeling van haar leerlingen. De school doet mee met het partnerprogramma en heeft op die manier invloed op de ontwikkeling van Leerling in beeld, het nieuwe LVS van Cito. Intern begeleider Linda Zijlstra is daar maar wat blij mee. “Ik ben vooral onder de indruk van de analyses. Die geven een goed beeld van de groei in de verschillende groepen en inzicht in de referentieniveaus.”


Linda werkt al zo’n tien jaar op de open christelijke basisschool Jan Jaspers. Als lid van het MT zit ze dicht bij het vuur als het gaat over beslissingen over bijvoorbeeld een nieuw leerlingvolgsysteem. “Een aantal scholen binnen onze stichting stapte over op een ander systeem, maar ons team wilde een keuze maken die werkt voor de Jan Jaspers. Wij hebben ons eerst goed verdiept in de verschillende systemen en de mogelijkheden. De resultaten op onze school zijn goed, en we waren tevreden over Cito.”

Kans om mee te denken

Toen Linda werd geattendeerd op Leerling in beeld en de mogelijkheid om partnerschool te worden, zag ze dat als een mooie kans. Linda vindt het belangrijk dat elke school zelf kan beslissen welk volgsysteem past bij de school en de manier van werken. “Gelukkig was er geen noodzaak om binnen de stichting met hetzelfde volgsysteem te werken, want we hebben afgesproken dat we rapporteren op referentieniveau. En dan maakt het niet meer uit of je Cito of een ander systeem hebt, want als je referentieniveaus gebruikt is dat de gemeenschappelijke deler.”


Inzicht in uitstroomniveau

Hoewel Linda dus niet ontevreden was over de LVS 3.0 toetsen, waren er wel degelijk wensen. Linda: “Twee punten kwamen telkens weer ter sprake: de teksten van de toetsen bij begrijpend lezen zijn te lang en de rekentoets is te talig. Als je dan de kans krijgt om mee te kijken bij het nieuwe LVS en je wensen te benoemen, is dat natuurlijk fantastisch!” Bij alle (online) klankbordsessies was ze zelf aanwezig, steeds met een andere collega. De ene keer de directeur, dan weer een leerkracht. Linda: “Er ging veel aandacht uit naar de rapportages, en hoe die eruit komen te zien. En dat is voor mij ook het meest interessant. De nieuwe rapportages geven leerkrachten een goed beeld van hoe een leerling ervoor staat en op welk niveau een kind gaat uitstromen. En met de handige filters kan ik inzoomen op de resultaten. Wat ik vooral mooi vind is dat Leerling in beeld focust op de groei van elke leerling.”

Als je de kans krijgt om mee te kijken en je wensen te benoemen, dan is dat natuurlijk fantastisch!


De eerste ervaringen

In mei probeerden groep 3, 4 en 5 de toetsen van begrijpend lezen, rekenen en taalverzorging uit. Groep 3 en 4 op papier, en groep 5 digitaal. Linda: “Dat was onze eerste ervaring met online toetsen. We dachten ‘dat kunnen ze wel’. Maar het viel tegen: het systeem werkte niet goed en er waren wat problemen met inloggen. Linda verwacht niet dat ze op korte termijn overstappen op digitale afname. “Ook al zijn de kinderziektes er straks uit, toetsen op papier heeft toch onze voorkeur. Het heeft ook voordelen: leerlingen kunnen aantekeningen maken in de kantlijn en leerkrachten kunnen zien hoe ze een som hebben uitgerekend.” De twee belangrijkste punten zijn aangepakt in de nieuwe toetsen: de teksten bij begrijpend lezen zijn korter en de rekentoetsen zijn minder talig. “Dat is stukken beter dan hoe het was, collega’s zijn heel enthousiast”, bevestigt Linda. “Ook de leerlingen reageerden positief, ze vinden de boekjes er leuk uitzien.”

Twee keer per jaar toetsen

Leerling in beeld maakt het mogelijk om flexibeler om te gaan met de afnamemomenten. Linda denkt echter niet dat ze van de traditionele toetsperiodes in januari-februari en mei-juni gaan afwijken. “Ik geloof niet zo in die switch; ik denk dat we vast blijven houden aan de gebruikelijke afnamemomenten. Dat geeft je houvast. Als je in november al toetsen gaat afnemen, zegt dat niet zoveel omdat je nog veel te kort onderwijs hebt gegeven. En je gaat ook niet pas in maart de eerste toetsen afnemen, want dan is het schooljaar al bijna voorbij. Dit schooljaar kon het natuurlijk niet anders, maar idealiter plan je het anders. En je zit met je rapporten: wij geven die twee keer per jaar mee en dan nemen we ook de resultaten op de LVS-toetsen mee.”

Geen achteruitgang door corona

In het eerste corona-schooljaar merkte Linda dat de resultaten iets minder goed waren dan andere jaren. Dit schooljaar ligt dat niveau weer een stuk hoger. “De scores van nu zijn beter dan vorig jaar”, benadrukt ze. “Dat komt misschien ook omdat we wat langer de tijd hebben gehad, omdat we de toetsen later dan normaal af hebben genomen. Er is op onze school gelukkig geen sprake van grote achterstanden op cognitief gebied. Op sociaal-emotioneel gebied gaat het helaas wel minder, dat vraagt momenteel veel aandacht. Leerkrachten merken dat kinderen niet lekker in hun vel zitten, of dat ouders zich zorgen maken. Dus als er geld binnenkomt dan zetten we dat daarop in. Denk bijvoorbeeld aan aandachtstrainingen en weerbaarheidstrainingen.”

Cito nog steeds de beste keuze

Inmiddels is de knoop doorgehakt en koos het team voor Leerling in beeld. Linda: “Vooral op het gebied van analyses wint Cito het van andere aanbieders. En dat is vooral voor mij als ib’er heel belangrijk. Dus ik heb zeker een pleidooi gehouden voor Leerling in beeld”, zegt Linda lachend. Het beeld dat Linda vooraf van Cito had is veranderd: “Het was zo leuk om een kijkje in de keuken te krijgen. Ik zag Cito echt als een instituut. Maar nu leer je de mensen kennen en ontdek je dat het een heel benaderbare club is.” Ze heeft nog wel een tip: “Jullie mogen harder van de daken schreeuwen waar jullie allemaal mee bezig zijn. Want als mensen niet weten dat er iets nieuws aankomt, stappen ze over naar een concurrent met een mooi verhaal. En dat is zonde, want Cito is wat ons betreft nog steeds de beste keuze.”

Vooral op het gebied van analyses wint Cito het van andere aanbieders
Meer ervaringen lezen? Ook instappen in Leerling in beeld?

Zoeken