Eindexamens 2024:

N-termen kun je vinden op examenblad.nl. Ga hier direct naar onze webpagina voor leerlingen en docenten

Direct naar inhoud

De Academische Woordenschattoets: studieondersteuning op maat

| 27-11-2023 | Nieuws Studiesucces kent vele voorwaarden, maar een noodzakelijke voorwaarde is het kunnen begrijpen van studieteksten. Maar hoe weet je nu of je studenten voldoende kennis van academische woorden hebben?

Studie-uitval vormt al jaren een uitdaging in het hoger onderwijs, met zowel financiële als emotionele gevolgen voor zowel instellingen als studenten. In samenwerking met Camille Welie en Maarten de Korte (VU) die de samenhang tussen begrip van studieteksten, leesstrategieën en motivaties onderzochten, ontwikkelde Cito de Academische Woordenschattoets (AWT).

Motivatie achter de Academische Woordenschattoets (AWT)

Willem-Jan van Gendt, werkzaam bij Cito, maar als voormalig hogeschooldocent betrokken bij diverse projecten ter voorkoming van studie-uitval deelt zijn inzichten: "Als neerlandicus had ik vanzelfsprekend een vermoeden dat taal een belangrijke voorwaarde is voor studiesucces. Studies in het hoger onderwijs zijn immers enorm talig. Taal kent verschillende abstractiegraden en functies. In het hoger onderwijs hebben we het echter over de functie om abstracte concepten te recipiëren. Lees de zin hiervoor nog eens! Dit is precies waar studenten tegenaan lopen", legt Willem-Jan uit.

De AWT richt zich op algemeen aanvaarde begrippen in het hoger onderwijs. Een voorbeeld van zo'n academisch woord is 'recipiëren', waarover Willem-Jan verder toelicht: "Die academische woorden zijn eigenlijk het cement van de studieteksten. Als je die niet begrijpt, kun je studieteksten moeilijk duiden en mis je vaak de kern van het verhaal."

Remediërende materialen en ondersteuning

"Alleen constateren dat een student risico loopt en hem vervolgens wegsturen, is natuurlijk een vreemde situatie", benadrukt Willem-Jan. De AWT identificeert problemen en biedt vervolgens oplossingen. In samenwerking met de KU Leuven is de Service Tool Academisch Nederlands (STAN) toegevoegd. "De AWT geeft heel gerichte rapportages per student over de lacunes in zijn academische woordenschat," voegt hij eraan toe, “en desgewenst kan met de STAN worden geremedieerd.”

Hoe wordt de AWT afgenomen?

De AWT wordt online afgenomen vanuit het LMS van de hogeschool. "Om ervoor te zorgen dat de resultaten van de toets ook daadwerkelijk iets zeggen over de basisvaardigheden van de student, is een geconditioneerde afname (dus onder toezicht) wenselijk", benadrukt Willem-Jan.

Enthousiaste reacties: AWT vormt waardevolle interventie

De aankondiging van de AWT is met enthousiasme ontvangen door hogescholen. "Dat geeft enerzijds aan dat het probleem van studie-uitval nog steeds gevoeld wordt en anderzijds dat er nog geen adequate oplossing voorhanden was", concludeert Willem-Jan. De AWT wordt in het onderwijsveld beschouwd als een veelbelovende interventie om studie-uitval aan te pakken en studiesucces te bevorderen. "De AWT is wat dat betreft een schot in de roos", voegt hij met trots toe.

Zoeken