Direct naar inhoud

Balans over leesstrategieën in het primair onderwijs | PPON-reeks nummer 35

Door: Moelands, F., Jongen, I., van der Schoot, F., & Hemker, B. | 01-06-2007 In dit rapport lees je over de uitkomsten van twee peilingsonderzoeken Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau (PPON) door Cito in mei/juni 2005 voor leesvaardigheid in het basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs.

Analyses van methoden voor begrijpend lezen hebben eerder uitgewezen dat daarin expliciet aandacht wordt besteed aan leesstrategieën. Aan beide peilingsonderzoeken is daarom het onderwerp leesstrategie als een nieuw onderwerp toegevoegd en besloten is daarover in een gezamenlijk rapport te rapporteren. Het onderzoek naar leesstrategieën bestond enerzijds uit evaluatie van kennis die leerlingen van leesstrategieën hebben en anderzijds uit toetsen gericht op het kunnen toepassen van leesstrategieën.

Ga naar het onderzoeksrapport

Zoeken