Direct naar inhoud

De (on)nauwkeurigheid van een leerrendementsverwachting: Ervaringen met de LVS-toetsen Rekenen-Wiskunde

Door: Keuning, J., & Visser, J. | 01-06-2013 In dit artikel presenteren we een model voor het formuleren van leerrendementsverwachtingen.

Aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden uit het Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs laten we zien hoe nauwkeurig we het ontwikkelingsverloop en uitstroomniveau van individuele leerlingen op basis van dit model kunnen voorspellen.

Download het artikel

Uit: Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 52 (2013) 164-176

Zoeken