Eindexamens 2024:

N-termen kun je vinden op examenblad.nl. Ga hier direct naar onze webpagina voor leerlingen en docenten

Direct naar inhoud

Gericht werken aan opbrengsten in taal- en leesonderwijs: Een systematische review naar toetsvormen

Door: Scheltinga, F., Keuning, J., & Kuhlemeier, H. | 19-12-2014 In het literatuuronderzoek Opbrengstgericht werken in taal- en leesonderwijs is nagegaan hoe leraren hun leerlingen op basis van toetsen gerichter vooruit kunnen helpen.

Het onderzoek is uitgevoerd door het Expertisecentrum Nederlands en Cito. De NRO Programmaraad voor Praktijkgericht Onderwijsonderzoek heeft het onderzoek gefinancierd.

Ga naar het onderzoeksrapport

Zoeken