Eindexamens 2024:

N-termen kun je vinden op examenblad.nl. Ga hier direct naar onze webpagina voor leerlingen en docenten

Direct naar inhoud

'Toetsen voor accountants'

Joost Waals Partner en Learning Leader Assurance, EY GAM

EY (Ernst & Young) verleent wereldwijd diensten op het gebied van accountancy, belastingadvies en bedrijfsadvies. Het bedrijf is actief in zo’n 150 landen en werkt ook vanuit verschillende vestigingen verspreid over heel Nederland.
Kennis is een belangrijke voorwaarde voor het succes van EY. Daarom organiseert EY voor medewerkers in het kader van permanente educatie regelmatig cursussen, trainingen, workshops, masterclasses en seminars over actuele onderwerpen en thema's.

Wat was de aanleiding?

De accountants van EY werken volgens de Global Audit Methodology (GAM). Een handvat voor het uitvoeren van de controle van jaarrekeningen. Of zoals Joost Waals, Partner en Learning Leader Assurance bij EY GAM omschrijft: 'Ons Handboek soldaat. GAM beschrijft hoe accountants de controle van jaarrekeningen moeten doen en aan welke eisen deze controles moeten voldoen.'

'Als organisatie hebben we er behoefte aan om te toetsen of de kennis van onze accountants adequaat is om het vak naar behoren uit te oefenen. Juist nu er steeds meer nadruk op houding en vaardigheden komt te liggen, vergeet je bijna dat het hebben van adequate kennis minstens zo belangrijk is. Daarom willen we onze leerevents in de toekomst vaker afsluiten met een toets. Om zo te achterhalen waar de hiaten zitten en welke leerwensen er zijn en daar maatregelen voor te kunnen treffen.'

Wat was de aanpak?

EY stapte met een concrete vraag naar Cito: help ons bij het ontwikkelen van goede toetsen voor accountants, waarmee we het kennisniveau van de accountants in kaart kunnen brengen. Een meting om leerwensen boven tafel te krijgen en de effectiviteit van onze trainingen zichtbaar te maken. Toetsen die we bovendien overal online kunnen afnemen en waarvoor jullie ook het digitale platform leveren. Cito nam de opdracht aan en ging allereerst met contentspecialisten van EY aan tafel om in kaart te brengen welke onderwerpen getoetst moesten worden. Dit werd input voor de toetsmatrijs. In de toetsmatrijs is precies beschreven welke onderwerpen en hoeveel vragen per domein in een toets opgenomen moeten worden, en hoe de vragen gewogen worden. De toetsmatrijs is de basis voor een betrouwbare toets. Vervolgens hebben inhoudsdeskundigen van EY een grote hoeveelheid meerkeuze vragen verzameld die door toetsdeskundigen van Cito gereviewd en getest zijn. Zowel toetstechnisch als taaltechnisch. De goedgekeurde en vastgestelde vragen heeft Cito opgenomen in een databank van een digitaal toetsplatform. Daarnaast heeft Cito de toetsrapportage voor zijn rekening genomen: het bepalen van de cesuur (slagen/zakken), de scoreoverzichten per domein en totaaloverzichten. De overzichten zijn er zowel voor de kandidaat die de toets maakt als voor de organisatie.

Wat is het resultaat?

EY kan leerevents nu afsluiten met kwalitatief goede en betrouwbare toetsen. Daarmee krijgt de organisatie inzicht in het kennisniveau van de medewerkers. De medewerkers zelf en de organisatie ontdekken door toetsen wat er eventueel ontbreekt, en waar en welke kennis bijgespijkerd moet worden. De toetsen geven ook informatie over hoe doeltreffend trainingen zijn, doordat ze de effectiviteit van het geleerde meten.

Zoeken