Direct naar inhoud

Legionellapreventie-adviseur

Het examen bestaat uit twee delen: een theoretische toets die bestaat uit een aantal meerkeuzevragen en een casus met open vragen. De meerkeuzevragen en open vragen zijn gebaseerd op de eindtermen zoals genoemd in bijlage 2 van BRL 6010 (versie 1 februari 2019). Uit deze eindtermen kunt u afleiden over welke kennis en ervaring u dient te beschikken.

De 2 toetsen: een meerkeuzetoets en casus

In deel A wordt uw kennis getoetst in 40 meerkeuzevragen. In deel B werkt u met een praktijkcase met plattegronden en foto’s (allen digitaal). Op basis hiervan werkt u delen van een risico-analyse en beheersplan uit en beantwoordt u vragen met betrekking tot deze casus.

Cesuur examens Legionellapreventie-adviseur

De cesuur is de grens tussen slagen en zakken.

Voor deel A, de meerkeuzetoets, kunt u maximaal 40 punten halen. Voor deel B, de casus, kunt u ook maximaal 40 punten halen.

  • Heeft u voor beide toetsen per toets minimaal 30 punten of meer gehaald? Dan bent u geslaagd.
  • Heeft u voor een van beide toetsen 29 punten of minder gehaald? Dan bent u helaas gezakt voor dit examen.

Als u binnen één jaar geslaagd bent voor deel A en B ontvangt u het certificaat ‘Legionellapreventie-adviseur’.

Kosten examen

U wilt weten waar u op moet rekenen als u examen doet. Hieronder een overzicht van de kosten.

  • Deel A: € 205,00 exclusief btw
  • Deel B: € 390,00 exclusief btw

Inzage & bezwaar

Als u bent gezakt is inzage in het eigen werk mogelijk tot uiterlijk twee maanden na de definitieve uitslag. U kunt zich via ons Cito-portaal aanmelden voor inzage. De inzage vindt plaats op het kantoor van Cito in Arnhem en is persoonlijk.

Lees meer over inzage in eigen werk

Bezwaarschrift

Het indienen van een bezwaarschrift kost € 153,67 inclusief btw.
U kunt klachten over een examen schriftelijk indienen bij Cito. Dit moet binnen drie maanden na bekendmaking van de definitieve uitslag gebeuren. Cito stuurt de klacht door naar de voorzitter van de examencommissie. De examencommissie beslist binnen één maand of en welke maatregelen naar aanleiding van de klacht worden getroffen. De kandidaat ontvangt schriftelijk de uiteindelijke beslissing van de examencommissie.

Lees meer hierover bij de Veelgestelde vragen
Medewerker aan telefoon

Kunnen we je helpen?

Stel je vraag via onze kanalen of kijk in de veelgestelde vragen.
Voor scholen: Vergeet niet om het brinnummer bij de hand te hebben en/of in de mail te vermelden, zodat we jouw vraag sneller kunnen behandelen!

Bereikbaar Ma t/m vr 08.30 tot 15.00 uur
Bellen (026) 352 11 11
E-mail klantenservice@cito.nl

Zoeken