Direct naar inhoud

Rapportages Leerling in beeld-doorstroomtoets beschikbaar

| 14-03-2024 | Nieuws De resultaten zijn verwerkt! Benieuwd hoe jouw leerling de Leerling in beeld-doorstroomtoets heeft gemaakt? Vanaf vandaag kunnen scholen de rapportages vanaf 10.00 uur ophalen uit het online platform Leerling in beeld.

We hebben drie versies voor je klaargezet:

  • Leerlingrapportages
  • Groepsrapportages
  • Schoolrapportages

Op deze webpagina vind je meer informatie over de rapportages. Heb je aanvullende vragen? Op diezelfde webpagina hebben we enkele vragen met antwoorden voor je verzameld. Staat je vraag er niet tussen, neem dan gerust contact op met onze klantenservice.

Over de normering
Vanaf 1 januari 2023 is het College voor Toetsen en Examens (CvTE) verantwoordelijk voor de vergelijkbaarheid van alle doorstroomtoetsen en stelt ze de normering vast. Dit schooljaar is een andere normeringssystematiek gehanteerd dan in eerdere jaren. Op deze webpagina vind je meer informatie hierover.

Welk beeld laten de rapportages van de Leerling in beeld-doorstroomtoetsen zien?
We zien dat de resultaten van de Leerling in beeld-doorstroomtoets ten opzichte van de voorlopige schooladviezen over het algemeen goed aansluiten, met een klein percentage afwijkingen naar boven. Voor een groot deel is dat te verklaren doordat scholen een enkelvoudig voorlopig schooladvies hebben afgegeven, ten opzichte van het voorgeschreven dubbel toetsadvies. Bijvoorbeeld een havo advies vs. havo/vwo, of een vmbo-tl advies vs. vmbo gl/tl-havo.

Per 1 januari 2023 is de wet Doorstoomtoetsen po in werking getreden en heten eindtoetsen, doorstroomtoetsen. De Leerling in beeld-doorstroomtoets is de nieuwe doorstroomtoets van Cito. De toets is dit schooljaar gemaakt door ruim 75.000 leerlingen op zo’n 2.700 scholen. Super! Ondertussen kijken we ook naar komend schooljaar. Heb jij interesse om met jouw leerlingen uit groep 8 mee te doen aan onze proeftoetsen in september? Meld je dan hier aan.

Lees ook

Toelichting OCW, met

Zoeken