Eindexamens 2024:

N-termen kun je vinden op examenblad.nl. Ga hier direct naar onze webpagina voor leerlingen en docenten

Direct naar inhoud
Leerling en docent voortgezet onderwijs

Normeren

In een examenperiode onderzoeken wij de moeilijkheidsgraad van de centrale examens en berekenen we een advies-normeringsterm (N-term) per examenvak. De N-term vertaalt een score naar een cijfer.

Normeren en onze rol

Het bepalen van de advies-normeringsterm gebeurt op basis van het analyseren van de scores van eindexamenkandidaten op de centrale examens. Deze scores ontvangen wij van scholen, direct na afname van de eindexamens, via ons computerprogramma Wolf. Aan de hand van het advies van Stichting Cito stelt het College voor Toetsen en Examens (CvTE) de definitieve N-termen vast.

Daarnaast doen wij structureel onderzoek naar de moeilijkheid van centrale examens. Deze normhandhavingsonderzoeken geven informatie over bijvoorbeeld de vaardigheid van de examenleerlingen en de ontwikkeling van die vaardigheid door de jaren heen.

Leerlingen voortgezet onderwijs

Wat is normeren?

  • het waarderen van de prestaties die examenkandidaten hebben geleverd
  • het belonen van gelijke prestaties met gelijke cijfers, ongeacht de moeilijkheid van het centraal examen
  • het vaststellen van regels om examenscores om te zetten in cijfers

Hoe komt een cijfer tot stand?

Samen met het CvTE hebben we een methode ontwikkeld voor het geven van cijfers. Deze methode is voor alle centrale examenvakken gelijk, ongeacht het aantal punten dat je in het examen kunt halen.

  • Elk gescoord punt zorgt voor een hoger examencijfer (afronding daargelaten).
  • Een score van 0% correspondeert met examencijfer 1.
  • Een score van 100% correspondeert met examencijfer 10.
  • Voor het grootste deel van de cijferschaal geldt dat elk scorepunt evenveel bijdraagt aan het cijfer. Dit is onafhankelijk van de normering.

Over normeringssystematiek

Klik hier voor een vergroting van de interactieve infographic over de stappen in het normeringsproces. (Meer informatie: kijk op Examenblad.nl)

Wat je terug wilt zien, is dat gelijke prestaties leiden tot gelijke cijfers. Niet alleen in een bepaald examenjaar, maar ook over de jaren heen. Toegekende cijfers moeten vergelijkbaar en eerlijk zijn. Maar centrale examens zijn niet altijd even moeilijk, hoe goed we daarvoor ook ons best doen. Dat betekent dat we verschillende moeilijkheidsgraden moeten verdisconteren. Dat gebeurt met de N-term.

Paul van der Molen, collega divisie CTE
Normeren, een pittig stukje advies (Cito Jubileumboek)

Medewerker aan telefoon

Kunnen we je helpen?

Stel je vraag via onze kanalen of kijk in de veelgestelde vragen.
Voor scholen: Vergeet niet om het brinnummer bij de hand te hebben en/of in de mail te vermelden, zodat we jouw vraag sneller kunnen behandelen!

Bereikbaar Ma t/m vr 08.30 tot 15.00 uur
Bellen (026) 352 11 11
E-mail klantenservice@cito.nl

Zoeken