Eindexamens 2024:

N-termen kun je vinden op examenblad.nl. Ga hier direct naar onze webpagina voor leerlingen en docenten

Direct naar inhoud
Leerlingen primair onderwijs in de klas

Informatie voor gebruikers

Ben je gebruiker van het Computerprogramma LOVS? Dan is update 4.14 de nieuwste update voor jou.

Let op: 

 • Per 1 september 2023 is CP-online niet meer beschikbaar. De resultaten van de B-afname met LVS 3.0-toetsen in schooljaar 2023-2024 moeten worden verwerkt in het Computerprogramma LOVS.
 • Vanaf 31 december 2023 is het Computerprogramma LOVS niet meer te gebruiken in het primair onderwijs. Het nieuwe LVS Leerling in beeld vervangt de LVS 3.0-toetsen én het Computerprogramma LOVS.
 • Het Computerprogramma LOVS blijft nog wel beschikbaar voor gebruikers van het volgsysteem VSO PrO en ZML.

Nieuw in update 4.14

 • Nieuwe papieren en digitale Leerling in beeld-toetsen voor groep 3 t/m 5 voor Rekenen-Wiskunde, Taalverzorging en Begrijpend lezen.
 • Voor het Cito Volgsysteem VSO en PrO zijn bij Arbeid Begrijpend lezen nieuwe digitale toetsen toegevoegd. Naast de bestaande Versie 1- en Versie 2-toetsen zijn er Versie 3-toetsen toegevoegd.
 • Nieuwe Leerling in beeld-rapportages: leerlingprofiel, groepsrapport en schoolrapport referentieniveaus.
 • Read-only functionaliteit van het Computerprogramma LOVS t.b.v. gebruik Leerling in beeld via het Cito platform.
 • Voor de toetsen die onderdeel uitmaken van Leerling in beeld, worden geen omzettingstabellen van ‘aantal goed’ naar ‘vaardigheidsscore’ meer geleverd. Het invoeren van (papieren) resultaten zal voorbehouden zijn aan Cito. Ingevoerde resultaten zullen wel via DULT verstuurd en aangeboden worden. Voor deze resultaten zullen enkel de vaardigheidsscore en niveaus aangeleverd worden. Het is mogelijk dat je LAS kosten rekent voor de DULT-koppeling.

Installeren

 • Download de update.
 • Klik op Openen of dubbelklik op het bestand dat je gedownload hebt.
 • Bij Installatiescenario kies je voor Update van bestaande installatie (deïnstallatie van de vorige versie is niet nodig). 
 • Heeft jouw school een (gedeelde) netwerkinstallatie van de huidige versie 4.x? Dan hoef je de update slechts eenmalig te installeren op de server vanaf een van de werkstations. 
Gebruikershandleiding

Installatiehandleiding

Quickguide online toetsen

Houd rekening met

 • Gebruik van Computerprogramma LOVS vereist het Microsoft .NET Framework versie 4.6 of hoger. Het .NET Framework 4.7 kan automatisch geïnstalleerd worden via Windows Update als een aanbevolen update. 
 • Wil je het Computerprogramma op een nieuwe (gedeelde) netwerklocatie installeren? Kies bij installatiescenario dan voor Nieuwe installatie. 
 • Heeft jouw school een bovenschoolse beheerder? Vraag of deze de software uitrolt. Cito heeft met bijna alle bovenschoolse beheerders goede contacten en zij zijn bekend met de installatie van LOVS-software. 
Medewerker aan telefoon

Kunnen we je helpen?

Stel je vraag via onze kanalen of kijk in de veelgestelde vragen.
Voor scholen: Vergeet niet om het brinnummer bij de hand te hebben en/of in de mail te vermelden, zodat we jouw vraag sneller kunnen behandelen!

Bereikbaar Ma t/m vr 08.30 tot 15.00 uur
Bellen (026) 352 11 11
E-mail klantenservice@cito.nl

Zoeken