Direct naar inhoud

Gepubliceerde jaarverslagen Stichting Cito 2017 - 2022

Op deze pagina vind je de meest recente jaarverslagen van Stichting Cito. In het bestuursverslag geven we een overzicht van de belangrijkste activiteiten van dat jaar. In de jaarrekening leggen we er (financiële) verantwoording over af.

Over het bestuursverslag

In het bestuursverslag geven Raad van Bestuur en directie een korte terugblik op de belangrijkste ontwikkelingen van het jaar. Daardoor geeft het jaarverslag jaarlijks een inkijk in de omgeving waarin we ons bewegen en hoe we daarop reageren. Met onze diensten bijvoorbeeld, met onze organisatie of in onze samenwerking met stakeholders. Het bestuursverslag bevat bijvoorbeeld regelmatig highlight-projecten over het afgelopen jaar.

Over de jaarrekeningen

Stichting Cito stelt op basis van wet- en regelgeving een geconsolideerde jaarrekening op. De cijfers van de stichting zijn in dezelfde jaarrekening opgenomen in een enkelvoudige balans en winst- en verliesrekening. Een externe accountant controleert deze jaarrekening en betrekt bij de controle ook de aanwijzingen die de minister heeft gegeven voor de uitvoering van de accountantscontrole en die vastgelegd zijn in de Kaderregeling subsidies OCW. Ook Cito BV maakt een geconsolideerde jaarrekening die door een externe accountant gecontroleerd wordt.

Beide jaarrekeningen worden jaarlijks gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en zijn daarmee voor iedereen in te zien. De Wet Normering Topinkomens (WNT) is van toepassing op de beloning van alle leden van onze Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. De WNT-verantwoordingsparagraaf is opgenomen in de jaarrekening van Stichting Cito en gedeponeerd bij het Onderwijsportaal van DUO.

Medewerker aan telefoon

Kunnen we je helpen?

Stel je vraag via onze kanalen of kijk in de veelgestelde vragen.
Voor scholen: Vergeet niet om het brinnummer bij de hand te hebben en/of in de mail te vermelden, zodat we jouw vraag sneller kunnen behandelen!

Bereikbaar Ma t/m vr 08.30 tot 15.00 uur
Bellen (026) 352 11 11
E-mail klantenservice@cito.nl

Zoeken