Direct naar inhoud
Leerlingen voortgezet onderwijs

Wie maken de centrale examens?

De opgaven voor de centrale examens ontwikkelen we samen met een groot aantal docenten uit het veld. Zij worden daarbij begeleid door onze toetsdeskundigen, die de centrale examens samenstellen.

Samenwerken met honderden vakdocenten

De centrale examenopgaven worden bedacht en gemaakt door zo'n 400 vakdocenten die actief zijn in onze constructiegroepen en constructieforums. En nog eens 800* docenten zijn bij de constructie betrokken als screener en pretestdocent.

*) Dit is exclusief 150 posttestdocenten en 300 standaardsetters. Zij zijn niet inhoudelijk betrokken.

Begeleiding experts Stichting Cito

De docenten worden daarbij begeleid door onze toetsdeskundigen, die de centrale examens samenstellen. Jaarlijks zijn zo’n 120 toetsdeskundigen van Stichting Cito hierbij betrokken. Samen met een groot aantal docenten uit het veld zorgen zij ervoor dat de opgaven inhoudelijk en toetstechnisch kloppen. De opgaven moeten eindexamenleerlingen de kans geven om de vaardigheden en kennis te laten zien die zij zich voor het betreffende vak eigen hebben gemaakt. De toetsdeskundigen worden hierbij ondersteund door toetsondersteunende medewerkers. Zij checken onder andere de opmaak van de opgaven voor een optimale leesbaarheid, en monitoren de planning zodat er geen vertraging optreedt in het proces.

Eén examenopgave wordt gedurende het constructie- en screeningsproces gemiddeld zeven keer bekeken door vakdocenten.

Voordat examenopgaven kunnen worden opgenomen in een centraal examen, leggen onze toetsdeskundigen deze voor aan vaststellingscommissies bij het CvTE. Zij controleren de opgaven op basis van de opdracht die het CvTE heeft verstrekt aan Stichting Cito. Een vaststellingscommissie bestaat uit een voorzitter uit het hoger/academisch onderwijs en minimaal twee docenten die ook voor de klas staan. Na goedkeuring worden de opgaven vastgesteld en opgenomen in de centrale examens.

Leerlingen voortgezet onderwijs

Screenen voelt voor mij als mijn bijdrage aan de kwaliteit van het diploma dat leerlingen behalen. Ik vind het daarbij belangrijk dat examens vo aansluiten op hun vervolgonderwijs.

Externe screener en universitair docent

Uitgebreide screeningsprocedure

Een examen wordt door ons tenminste vier keer gescreend. Bij dit proces zijn elk jaar tientallen collega’s betrokken. De examens worden zowel op vakinhoud, lay-out en de Nederlandse taal als op toetstechniek nagekeken. Dit is een behoorlijke klus als je bedenkt dat er jaarlijks zo’n 17.000 examenvragen worden gemaakt voor het voortgezet onderwijs (alle tijdvakken papier en digitaal bij elkaar opgeteld). Na de interne screeningsrondes volgt nog een vakinhoudelijke screening door een externe vakspecialist, werkzaam in het hoger en/of wetenschappelijk onderwijs.

Leerlingen voortgezet onderwijs

Afstemming en planning

Bij het printen en uitleveren van papieren centrale examens zijn afstemming en planning enorm belangrijk. Dat geldt eveneens voor het ontsluiten en afnemen van digitale examens via het digitale systeem Facet. Weet jij dat voor mensen met een leesbeperking verklankingssoftware in Facet ervoor zorgt dat opgaven waarneembaar zijn? Dan zijn er nog allerlei applicaties die up and running moeten zijn en blijven. Zoals Wolf voor het uitwisselen van examengegevens door docenten. En ook op onze Cito Portal, waar we examendocumenten beschikbaar stellen voor docenten, mag natuurlijk niet worden misgegrepen. Bij deze werkzaamheden zijn tientallen Cito-collega’s en onze ketenpartners betrokken.

Medewerker aan telefoon

Kunnen we je helpen?

Stel je vraag via onze kanalen of kijk in de veelgestelde vragen.
Voor scholen: Vergeet niet om het brinnummer bij de hand te hebben en/of in de mail te vermelden, zodat we jouw vraag sneller kunnen behandelen!

Bereikbaar Ma t/m vr 08.30 tot 15.00 uur
Bellen (026) 352 11 11
E-mail klantenservice@cito.nl

Zoeken