Sluiten
Centrale Eindtoets

Centrale Eindtoets

Meest gebruikte voorspeller van schoolsucces

Welke eindtoets kies jij?

De Centrale Eindtoets is in Nederland nog steeds de meest gekozen eindtoets voor basisscholen. Als partner in het ontwikkeltraject zijn we daar trots op! De Centrale Eindtoets is de toets van de overheid, methode-onafhankelijk en gemaakt met de expertise van Cito. Samen met onze ketenpartners zorgen we ervoor dat we de mogelijkheden en talenten van jouw leerlingen goed, eerlijk en objectief in beeld brengen. Zodat jij het schooladvies goed kunt onderbouwen.
Het schooladvies was nog nooit zo belangrij
- 13 januari 2021
Lees het artikel waarin de PO-Raad oproept tot kansrijk adviseren en kansrijk plaatsen. ‘Hoewel de inzet van alle verantwoordelijke partijen erop gericht is dat de eindtoets dit jaar wel wordt afgenomen, kan die mogelijk in 2021 zijn rol als kansenvergroter minder goed pakken.’


Ga naar het bericht van de PO-Raad

Goed brugklasadvies met Centrale Eindtoets

Wist je dat de Centrale Eindtoets in meer dan 80% van de gevallen het juiste brugklastype voorspelt? Dat weten we, omdat we al meer dan 50 jaar leerlingen volgen op de middelbare school - met ons zogenoemde 'doorstroomonderzoek', ook na het afnemen van de Centrale Eindtoets (voormalige Citotoets). De standaardscore, die ergens ligt tussen 501 en 550, is dus niet zomaar een voorspelling. Daar is jarenlang wetenschappelijk en praktijkonderzoek aan vooraf gegaan.

Toetsadvies en schooladvies

Het advies van de eindtoets komt ruim na het advies van de school. Waarom dan nog een eindtoets? Omdat het advies van de eindtoets als objectief tweede gegeven, het advies van de school kan bevestigen en onderbouwen. De eindtoets meet de kennis en vaardigheden van een leerling. Terwijl de leerkracht in zijn of haar advies ook andere aspecten als werkhouding en motivatie meeweegt. Het schooladvies van de leerkracht weegt het zwaarst. Valt de eindtoets hoger uit, dan is de leerkracht verplicht om zijn of haar advies te heroverwegen en eventueel bij te stellen. Bij een lagere eindtoetsscore blijft het advies van de leerkracht staan.
Centrale Eindtoets
Vijf krachtige punten

De Centrale Eindtoets:

  • geeft een betrouwbaar advies
  • neemt iedere leerling serieus
  • is evenwichtig opgebouwd
  • is een goede voorspeller van schoolsucces
  • is gemaakt door leerkrachten en vakdeskundigen
Na afname verwerken we bij Cito de antwoordbladen - Benieuwd hoe dat gaat?
Over de leerlingrapportage van de Centrale Eindtoets - Ga naar de animatie
[Uitleg over de rol van Cito  en de (digitale) Eindtoets]

Centrale Eindtoets in het nieuws

Wat is de toekomst van de Centrale Eindtoets?

Stichting Cito maakt de vragen voor de Centrale Eindtoets. Dat doen wij in opdracht van de overheid. In het nieuwe wetvoorstel Doorstroomtoetsen PO, ingediend bij de Tweede Kamer in december 2020, staat dat de overheid stopt met het aanbieden van een eindtoets, aangezien markpartijen kwalitatief goede eindtoetsen aanbieden.

Dit betekent dat bij aanname van het wetsvoorstel, deze wettelijke taak komt te vervallen. In de nieuwe situatie zal Stichting Cito het (doorstroom)onderzoek uitvoeren en daarmee het CvTE ondersteunen bij de berekening van normering en equivalering van de doorstroomtoetsen. Ook zal Stichting Cito het CvTE, vanaf dat moment kwaliteitsbewaker van de toetsen van marktaanbieders, adviseren over de psychometrische en onderwijskundige kwaliteit van doorstroomtoetsen. Als kennisorganisatie blijft Stichting Cito op verzoek, haar kennis en expertise inzetten en delen met toetsaanbieders.

Over deze wet moet de Tweede en de Eerste Kamer een besluit gaan nemen. Bij instemming kan de nieuwe situatie op z’n vroegst ingaan per schooljaar 2022-2023.