Direct naar inhoud

Toetsen op school

Door: Sanders, P. | 01-06-2017 In deze publicatie lees je in tien hoofdstukken een groot aantal aspecten van toetsen en examineren.

Deze is in de eerste plaats bedoeld voor studenten van lerarenopleidingen en is in samenspraak met opleiders van lerarenopleidingen ontwikkeld. Daarnaast kunnen ook docenten die in de praktijk werkzaam zijn er hun voordeel mee doen. Achtereenvolgens komt het volgende aan bod:

  • Het doel van toetsen
  • De inhoud van toetsen
  • De betrouwbaarheid van toetsscores
  • De validiteit van toetsscores
  • Informatie over toetsen en examineren
  • Het construeren van gesloten vragen
  • Het construeren van open vragen
  • Het construeren van praktijktoetsen
  • Het beoordelen van toetsscores
  • De kwaliteit van toetsen en examens

Zoeken