Direct naar inhoud

'Jazeker, proeven is onderdeel van de examens...'

Hans Burghoorn & Fleur Wallace Stichting Dranken Examens en Normering (SDEN)

Wat heb jij onlangs besteld op het terras? Misschien vroeg je tijdens je laatste etentje naar een bijpassend biertje of een glas wijn? Vooral de consumptie van wijn is de afgelopen jaren sterk gestegen. Ook bier en gedistilleerde dranken kunnen rekenen op steeds meer belangstelling. De vraag naar gekwalificeerde professionals met kennis over drank neemt in de horeca dan ook toe. Er zijn steeds meer liefhebbers, wijn-enthousiastelingen en thuisbrouwers die meer willen weten over die producten. Beide groepen, professionals en particulieren, kunnen hun kennis vergroten bij diverse opleiders en vervolgens laten toetsen in de examens bij Stichting Dranken Examens en Normering. Sinds 2007 werken Cito en SDEN al samen.

Stichting Dranken Examens en Normering is hét instituut voor landelijk erkende drankexamens. Zij biedt erkende diploma’s, waarmee professionals in de horeca zich kunnen onderscheiden maar waar ook geïnteresseerde particulieren hun kennis mee kunnen toetsen. Deze verschillende drankexamens vormen het hart van Stichting Dranken Examens en Normering (SDEN). Hans Burghoorn, directeur, en Fleur Wallace, secretariaat, vormen het gezicht. Als examinatoren reizen zij het hele land af om de examens af te nemen. Het ene moment staan ze bij een particuliere opleider en de vervolgens bij een horeca-opleiding.

Examen op eigen niveau

De drankexamens worden laagdrempelig en op verschillende niveaus aangeboden. ‘Examen doen kan op eigen niveau. De wijnexamens kennen maar liefst 5 niveaus. Waarbij het eerste niveau een instapniveau is en het hoogste niveau voor professionals die diepgaande kennis willen opdoen. Er zijn er tot nu toe vijftien die het Niveau 5 Magister Vini van de wijnexamens hebben behaald,’ aldus Fleur Wallace. Naast wijnexamens biedt SDEN ook bierexamens en gedistilleerdexamens aan. Wijnexamens worden verreweg het meest afgenomen. In 2018 zijn er in totaal ruim 5.000 examens afgenomen.

De meerwaarde van een examen

SDEN is opgericht vanuit Stichting Wijnonderwijs Nederland. De beroepsgroep had behoefte aan een transparante en onafhankelijke organisatie waarin examinering gescheiden werd van de opleiding. Doel daarbij is het stimuleren van professioneel wijnonderwijs in Nederland en de instroom van voldoende gekwalificeerd personeel in het bedrijfsleven.
‘Als professional kun je je onderscheiden en het is een goede opstap naar een vervolgopleiding. Het werken met gekwalificeerde professionals geeft bedrijven en organisaties de zekerheid van vakbekwaamheid. Vooral in de horeca, waar de vraag naar kennis over wijn, bier en gedestilleerd de laatste jaren alleen maar is toegenomen,’ vertelt Hans Burghoorn.

Samen mét Cito

Burghoorn: ‘In januari 2016 zijn we gestart met het professionaliseren van de wijnexamens. Voor ons was het een logische stap om Cito in de arm te nemen. Onze samenwerking met Cito is heel praktisch ingestoken. Cito scande al jaren de antwoordbladen van onze examens. Toen wij de samenwerking wilden uitbreiden, heb ik gewoon op de website gekeken. Daar vond ik wat ik zocht en ik heb het contact gelegd. Na een paar gesprekken was al duidelijk dat het een match was in wat wij zochten en zijn we samen aan de slag gegaan.
Burghoorn gaat verder: ‘Wie examens zegt, zegt Cito. Iedereen kent Cito als serieuze exameninstantie en weet dat het een stevige, betrouwbare en deskundige organisatie is. Zo een samenwerking straalt vertrouwen uit. We wilden graag die professionaliseringsslag maken. Dat Cito een goede keuze was, bleek direct uit de eerste audit. De spiegel die toen werd voorgehouden was zeer nuttig voor ons en heeft ons examentraject verbeterd.’
Burghoorn: ‘De eerste opdracht aan Cito was een audit: het doorlichten van onze procedure en het beoordelen van de vragen in de examens. Hoe kun je het beste kennis toetsen zonder dat je mensen op een dwaalspoor zet? We zijn samen gaan kijken naar de toetsmatrijs. Hoeveel aandacht krijgt Franse wijn ten opzichte van Chileense wijn? Welke kennis heb je nodig? De sector en de consument zijn hierin leidend. Wat moet je weten om je klanten goed te bedienen? Uiteindelijk heeft de examencommissie een training gevolgd en heeft Alex van Cito ons geholpen bij het lezen van de toetsanalyses.’

Kwaliteit, daar moet je op kunnen vertrouwen

Burghoorn gaat verder: ‘Ik denk dat voor veel mensen Cito een garantie is voor kwaliteit, het geeft het examen ook prestige. Daarbij vind ik de service en flexibiliteit van Cito heel prettig. De toegevoegde waarde van Cito zit ons vooral op onderwijskundig gebied: de vraagstelling en procedures om tot een betrouwbaar examen te komen. Bijkomend voordeel vind ik de uitstraling. Niet alleen wij weten dat we het goed doen, ook extern – de kandidaten – geeft het vertrouwen dat ze iets kwalitatiefs goeds maken. We willen kwaliteit leveren en mensen vertrouwen daar ook op.’

Zoeken