Direct naar inhoud

Nieuwe eindtermen Inburgering vastgesteld

| 09-07-2024 | Nieuws Minister Van Gennip heeft de nieuwe eindtermen voor Kennis van de Nederlandse Maatschappij vastgesteld. Dit was onderdeel van de opdracht Inburgering die het Ministerie van SZW in 2021 aan Cito gaf.

Samenwerking SLO en Cito

Samen met SLO heeft een adviescommissie, met leden van relevante maatschappelijke organisaties en inburgeraars, hard gewerkt aan de nieuwe eindtermen. Tijdens meerdere bijeenkomsten bespraken ze de eindtermen en maakten ze een voorstel voor de aanpassing.

Deze voorstellen zijn beoordeeld door een klankbordgroep van experts, zoals NT2-docenten en oud-inburgeraars. Cito begeleidde en organiseerde dit proces.

Nieuwe eindtermen gericht op kennis

De nieuwe eindtermen richten zich op de noodzakelijke kennis om in Nederland goed mee te kunnen doen. Ze focussen veel minder op het aanleren van gewenst gedrag. De oude termen waren te veel gebaseerd op een veronderstelde homogene cultuur en hielden weinig rekening met de verschillende omgangsvormen en opvattingen in Nederland, die ook nieuwkomers tegenkomen.

Na een zorgvuldige procedure zijn de nieuwe eindtermen in februari 2023 naar het ministerie gestuurd. Door de val van het kabinet duurde het lang, maar op 16 mei zijn de leerdoelen gepubliceerd in de Staatscourant. We zijn tevreden met het proces, de samenwerking en trots op het resultaat!

Examens vanaf 1 juli 2025

Vanaf 1 juli 2025 vervangen de nieuwe eindtermen de huidige. SZW heeft uitgevers gevraagd de nieuwe eindtermen in hun lesmateriaal te verwerken. Cito onderzoekt welke bestaande examenvragen behouden kunnen blijven en welke vervangen moeten worden. Daarna maakt Cito nieuwe examenvragen, zodat de examens vanaf 1 juli 2025 volledig aansluiten op de nieuwe situatie.

Zoeken