Sluiten
Nieuwe webwinkel

Terug naar onderwijs op afstand

Coronavirus: extra ondersteuning onderwijs

Terug naar onderwijs op afstand

We staan voor je klaar

Hoe lang de schoolsluiting nog gaat duren weet helaas niemand. Maar hopelijk mogen jullie al je leerlingen op 25 januari weer ontvangen in de klas. Het afnemen van de LVS-toetsen zal daarmee verschuiven. Geen zorgen, het afnemen van de LVS-toetsen van het M-moment kan nog tot eind maart. Wel willen we je graag wat overwegingen en tips meegeven. Ook voor het vormen van je advies voor groep 8.

Én laten we het nog eens benadrukken: we hebben veel respect voor de manier waarop jullie de crisis het hoofd blijven bieden en daadkrachtig te werk gaan. Via onze nieuwsbrief en op deze pagina lees je telkens hoe we jou proberen te ondersteunen in deze uitdagende tijd.

Het M-moment en verder ... 

Het volgen van leerlingen

Ook na deze 2e lockdown is het belangrijk inzicht te krijgen in waar je leerling staat. Gebruik de LVS-toetsen van het M-moment als één van je informatiebronnen om je leerlingen verder te helpen.
 • Het advies is de LVS-toetsen pas af te nemen, als je leerlingen weer minimaal 2 weken op school zijn. Er is hier voldoende tijd voor, de LVS-toetsen zijn genormeerd om tot en met maart te gebruiken.
 • Wees voorzichtig met het gebruik van vaardigheidsniveaus (I t/m V of A t/m E). Je leerlingen worden namelijk vergeleken met leerlingen uit een 'normaal' jaar. We adviseren daarom voorzichtig te zijn bij het interpreteren van extreme resultaten. Gebruik de toetsen formatief. 
 • Gebruik na de afnames de categorieënanalyse om in kaart te brengen bij welke leerlingen er achterstanden zijn ontstaan en op welke onderwijsgebieden.
 • Overweeg op maat te toetsen. Bijvoorbeeld bij leerlingen die minder gebruik hebben kunnen maken van het thuisonderwijs. Kies een (tussen)toets die een kwartjaar boven de laatste toets ligt. Bijvoorbeeld i.p.v. E6 de M6/E6 toets. Doordat al onze toetsen op dezelfde vaardigheidsschaal liggen, krijg je een mooie doorgaande lijn zonder de leerling te frustreren. > lees meer
 • Maak keuzes. Je hoeft niet bij elke leerling alle toetsen af te nemen. Bespreek met je team welke toetsen voor jullie school en voor welke leerling belangrijk zijn.
 • Doordat het M-moment verschuift is de tijd tussen het M-moment en E-moment korter. Dit geldt dan ook voor de verwachte groei.
 • Monitor ook het sociaal emotionele welzijn van je leerlingen. Dit is nu juist van belang. Dit kan bijvoorbeeld met VISEON. Dit instrument is te gebruiken en genormeerd voor afname in april.

Op naar het schooladvies

Adviseer kansrijk! Geef je leerlingen daar waar je twijfelt, het voordeel van de twijfel. Zie ook: https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/het-schooladvies-was-nog-nooit-zo-belangrijk 
 • Interpreteer de resultaten van het toetsmoment E7, B8/M8 voorzichtig. M7 is de laatste reguliere afname geweest, dit vormt de meest stabiele basis voor het schooladvies. Voor een goed beeld neem je voor het schooladvies ook de groei tussen M6-E6-M7 mee. 
 • Binnenkort beschikbaar: de advieschecker voor extra ondersteuning om tot een kansrijk schooladvies te komen. Eind januari krijgt iedereen die Rekenen-Wiskunde en Begrijpend lezen afneemt toegang tot de advieschecker. De advieschecker gebruikt de resultaten van Begrijpend lezen en Rekenen-wiskunde van het M7 moment. Deze vul je in, met optioneel, als die afgenomen zijn, de resultaten van M8, en je krijgt een best passend advies. Advieschecker gaat hierbij uit van de hoogste uitkomst, in het kader van kansrijk adviseren.  
 • Entreetoets groep 7: we onderzoeken momenteel de mogelijkheden van een aangepaste normering (af te nemen vanaf april).
 • Eindtoets groep 8: maatregelen rondom de eindtoets groep 8 worden centraal geregeld door de Rijksoverheid. Voor informatie over de eindtoets verwijzen we naar de website Verplichte eindtoets basisonderwijs | Schooladvies en eindtoets basisschool | Rijksoverheid.nl

Overige tips voor de afnames:

 • Neem de toetsen af volgens de richtlijnen in de handleiding, voor een zuivere interpretatie van de toetsgegevens. In de handleiding vind je ook de mogelijke aanpassingen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
 • Toets bij voorkeur digitaal, > lees meer 
 • Houd extra rekening met leerlingen met dyslexie en leesproblemen. Lees dit advies op dyslexiecentraal.nl
 • Maak optimaal gebruik van de handige analyses. De groeicurve met vaardigheidsscores, de categorieënanalyse van Rekenen-Wiskunde, de Foutenanalyse van Spelling, en vergeet ook de Antwoordenoverzichten niet. Gebruik het handige stappenplan om enige systematiek in je analyses aan te  brengen of bekijk voor inspiratie hoofdstuk 4 van de handleiding van de toets. > Stappenplan voor interpretatie en analyse

Praktische tips voor de komende periode:

 • Computerprogramma LOVS is vanuit huis te benaderen via CP online en Basispoort thuislogin.
 • Kijk ook eens bij Lesopafstand.nl.
 • Heb je nog een bestelling open staan? Geen zorgen, we nemen contact met je op vóór de levering. 
Leerkracht in de klas

Analyses maken

Met CP online kun je ook vanuit huis aan de slag met analyses. Met deze oplossing kun je Computerprogramma LOVS vanaf elke plek benaderen.

Handmatig analyseren? Op Cito Portal vind je formulieren en categorieënoverzichten om in te vullen.

nieuwsbrief

Online bereikbaar

Onze nieuwste instrumenten Groeimeter (leerdoeltoetsen voor groep 3 t/m 8) en Kleuter in beeld (observatie-instrument voor kleuters: taal én sociaal-emotioneel) zijn nu ook online bereikbaar via Basispoort

Tip: Groeimeter kun je ook inzetten om de rekenontwikkeling op afstand te volgen.

nieuwsbrief

Advies op maat

Natuurlijk is het mogelijk om online afspraken met onze adviseurs te maken, bijvoorbeeld voor een kennismaking met het nieuwe LVS (verrassend nieuw, vertrouwd goed!). Of om je bij te laten praten over de nieuwste instrumenten of onze e-learnings. Stuur een mailtje naar adviespo@cito.nl!
Leerkracht op laptop

Hulp nodig of vragen?

Onze medewerkers van Klantenservice staan vanuit huis én kantoor paraat. Continu houden we bij Cito – net als de scholen – de vinger aan de pols wat betreft de consequenties van de corona-maatregelen voor het onderwijs. Achter de schermen houden we telkens rekening met verschillende scenario's, en werken we onze adviezen hiervoor uit. Zijn er bepaalde onderwerpen of vragen die leven bij jou of je collega's? Deel het met ons.