Direct naar inhoud
CitoLab - illustratie rennen

Referentiesets taal en rekenen

Sinds 2010 is de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van kracht. Deze wet geldt voor alle onderwijssectoren en draagt daarmee zorg voor inhoudelijke samenhang tussen deze sectoren. In de wet is vastgesteld dat referentieniveaus verplicht zijn van het primair onderwijs tot de uitstroom naar de arbeidsmarkt en instroom in het hoger onderwijs.

Standaarden voor schrijfvaardigheid vastgesteld

Op 4 maart 2021 publiceerde de Inspectie van het Onderwijs de rapportage van de peiling Schrijfvaardigheid 2018-2019 in het basisonderwijs (bo) en speciaal basisonderwijs (sbo). Voor dit onderzoek was er behoefte aan cesuren van de referentieniveaus voor dit domein. Onder verantwoordelijkheid van het CvTE zijn daarom, op verzoek van OCW, in 2020 standaarden bepaald en vastgesteld. Dit is gedaan op de taken van het peilingsonderzoek voor schrijfvaardigheid po op de referentieniveaus 1F en 2F/1S. Deze peiling is uitgevoerd door een Consortium in opdracht van de Inspectie van het Onderwijs. In de technische rapportage van dit onderzoek is een hoofdstuk gewijd aan de standaardbepaling. Het is de eerste keer dat er standaarden voor schrijfvaardigheid op basis van de referentieniveaus zijn vastgesteld.

Meer informatie over dit peilingsonderzoek:

Peil.Schrijfvaardigheid einde (speciaal) basisonderwijs 2018 - 2019 Rapport Consortium Peiling Schrijfvaardigheid

Referentiesets – Vergelijkingsonderzoek

Na invoering van de referentieniveaus taal en rekenen voerde Cito in 2011/2012 een vergelijkingsonderzoek uit. De overheid wilde namelijk waarborgen dat in toetsen en examens de eisen van de referentieniveaus voor alle leerlingen gelijk waren, ongeacht het schooltype dat ze volgden. Om scholen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs te informeren over het onderzoek, verscheen een ToetsSpecial.

Toetsspecial Vergelijkingsonderzoek Referentiesets

Taal en rekenen

Het is belangrijk dat in de toetsen en examens de eisen van de referentieniveaus voor alle leerlingen gelijk zijn, ongeacht het schooltype dat zij volgen. Op die manier kan de doorlopende leerlijn tussen de schooltypen worden gerealiseerd. Om dit mogelijk te maken heeft Stichting Cito – in het project Referentiesets onder verantwoordelijkheid van het CvTE en in opdracht van het ministerie van OCW – referentiesets taal (lezen en taalverzorging) en rekenen ontwikkeld.

Openbare referentiesets

De ToetsSpecial Openbare Referentiesets bevat verdere informatie over de openbare referentiesets taal en rekenen en links naar de webpagina's waar de openbare referentiesets taal en rekenen en bijbehorende datasets kunnen worden gedownload. 

ToetsSpecial Openbare Referentiesets
Medewerker aan telefoon

Kunnen we je helpen?

Stel je vraag via onze kanalen of kijk in de veelgestelde vragen.
Voor scholen: Vergeet niet om het brinnummer bij de hand te hebben en/of in de mail te vermelden, zodat we jouw vraag sneller kunnen behandelen!

Bereikbaar Ma t/m vr 08.30 tot 15.00 uur
Bellen (026) 352 11 11
E-mail klantenservice@cito.nl

Zoeken