Direct naar inhoud
CitoLab - illustratie rennen

Dynamisch toetsen

Leesbegrip in beeld

Begrijpend lezen vraagt verschillende vaardigheden van een leerling. Zo moet de leerling woorden kunnen lezen, woorden begrijpen en verbanden tussen zinnen kunnen leggen. Om passend begrijpend leesonderwijs te bieden, wil je naast het leesniveau ook weten hóe de leerlingen lezen. Het praktijkgerichte onderzoek Leesbegrip in Beeld speelde hierop in en leverde een prototype op voor het dynamisch toetsen van lees-leertrajecten. Met interessante informatie om te gebruiken in de klas.

Dynamisch toetsen voor lees-leertrajecten

 • We wilden vaststellen of dynamisch toetsen een bijdrage kan leveren aan het plannen en evalueren van lees-leertrajecten.
 • Daarom ontwikkelden we een prototype waarmee je de leesvaardigheid op woord-, zins- en tekstniveau in samenhang in kaart kan brengen.
 • Bij de verschillende lees- en leerprofielen ontwikkelden we aansluitende lesactiviteiten.
 • Met leerkrachten doorliepen we een professionaliseringstraject om de profielen te duiden en lesactiviteiten op maat aan te bieden.
Open de infographic met de korte projectomschrijving

Onderzoek in samenwerking

Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in samenwerking met:

 • Radboud Universiteit
 • Expertisecentrum Nederlands
 • Kennisinstituut voor Taalontwikkeling Amsterdam (ITTA)
 • Samenwerkingsstichting Kans & Kleur

Dit is dynamisch toetsen


Bij deze vorm van toetsing krijgen leerlingen tijdens de toets gerichte feedback en de kans zichzelf te verbeteren. Zo krijg je niet alleen zicht op het niveau van de leerling, maar ook hóe dat vaardigheidsniveau door middel van onderwijs te beïnvloeden is.

Leesleerprofielen hebben meerwaarde

Uit ons onderzoek bleek dat het leerpotentieel van leerlingen lastig is vast te stellen. Toch liet het praktijkgerichte onderzoek positieve resultaten zien:

 • Leesleerprofielen bieden uitkomst in het stimuleren van leesbegrip.
 • Leerkrachten ervaren meerwaarde van rapportages waarin resultaten van diverse opdrachten in samenhang gepresenteerd worden.
 • De directe koppeling met concrete lesactiviteiten geeft leerkrachten houvast om alle leerlingen een passend lesaanbod aan te bieden.
 • Leerkrachten vinden professionalisering belangrijk bij het bepalen van onderwijsaanbod op basis van leesleerprofielen.

Lees meer over het project

Medewerker aan telefoon

Kunnen we je helpen?

Stel je vraag via onze kanalen of kijk in de veelgestelde vragen.
Voor scholen: Vergeet niet om het brinnummer bij de hand te hebben en/of in de mail te vermelden, zodat we jouw vraag sneller kunnen behandelen!

Bereikbaar Ma t/m vr 08.30 tot 15.00 uur
Bellen (026) 352 11 11
E-mail klantenservice@cito.nl

Zoeken