Eindexamens 2024:

N-termen kun je vinden op examenblad.nl. Ga hier direct naar onze webpagina voor leerlingen en docenten

Direct naar inhoud
CitoLab - illustratie knoop

Cijfers, cijfers en nog eens cijfers

Met de enorme hoeveelheid aan toetsen lijken cijfers de belangrijkste output in het voortgezet onderwijs. Maar de laatste jaren stijgt de kritiek, zowel op de manier van becijferen als op de hoeveelheid toetsen. Is die kritiek eigenlijk terecht? En zo ja, wat is dan het alternatief? Om inzicht te krijgen in de toetspraktijk en te ontdekken hoe docenten over toetsing denken, deden we in het najaar van 2021 een veldverkenning. Dat onderzoek wees uit dat docenten kritisch staan tegenover toetsen, maar er ook de meerwaarde van inzien. Voer voor discussie dus én - wellicht - voor verder onderzoek. Wij blijven ondertussen graag met docenten en scholen in gesprek over toetsing, cijfers en toetscultuur.
Leerlingen willen toetsen, zodat ze kunnen scoren.
Docent in onderzoek Cijfers, cijfers, cijfers.

Hoe denken vo-docenten over het geven van schoolcijfers?

Via een landelijke enquête vroegen we vo-docenten om input. De hoofdvragen in het onderzoek waren:
  • Hoe ziet de huidige toetspraktijk eruit en wat zijn belangrijke trends?
  • Herkennen docenten zich in de geschetste toetscultuur?
  • Hoe kunnen we de toetspraktijk verbeteren?

Uiteindelijk vulden 181 docenten de vragenlijst in. En dat is een mooi aantal. De resultaten zijn niet representatief, maar schetsen mooie tendensen en bieden interessante aanknopingspunten voor verder onderzoek. 

Het merendeel van de docenten geeft aan: dat het geven van cijfers leerlingen motiveert (80%) en dat cijfers helpen bij het nemen van beslissingen (92%).
Bron: Onderzoek Cijfers, cijfers, cijfers
Ergens in het proces zijn we zoveel gaan toetsen. Maar waarom?

Bas Hemker over het onderzoek Cijfers, cijfers en nog meer cijfers (2021)

CitoLab - onderzoek Cijfers cijfers

Het waarom van dit onderzoek

  • De kritiek op summatieve toetsen is groter dan ooit. Wij vroegen ons af: wordt die opvatting breed gedragen in het veld?
  • Er wordt veel gesproken over de hoeveelheid en de rol van toetsen. Wij waren benieuwd: is hier consensus over?
  • Voor de kwaliteit van toetsing lijkt minder aandacht. Wij wilden weten: wat betekenen de cijfers die scholen produceren, in hoeverre zijn die cijfers vergelijkbaar?
Medewerker aan telefoon

Kunnen we je helpen?

Stel je vraag via onze kanalen of kijk in de veelgestelde vragen.
Voor scholen: Vergeet niet om het brinnummer bij de hand te hebben en/of in de mail te vermelden, zodat we jouw vraag sneller kunnen behandelen!

Bereikbaar Ma t/m vr 08.30 tot 15.00 uur
Bellen (026) 352 11 11
E-mail klantenservice@cito.nl

Zoeken