Direct naar inhoud

'Iedereen heeft recht op een betrouwbare beoordeling'

Werner ter Avest Coördinator arbitrageopleidingen KNVB

Werner ter Avest is coördinator arbitrageopleidingen bij KNVB. Hij is nauw betrokken bij het ontwikkelen van nieuwe spelregeltoetsen voor bondsscheidsrechters in het amateurvoetbal. Deze nieuwe toetsen kwamen samen met Cito tot stand.

'Binnen de KNVB verzorgt de KNVB Academie arbitrageopleidingen voor bondsscheidsrechters. Om de kwaliteit te ontwikkelen en te borgen, worden scheidsrechters beoordeeld. Onder andere met een verplichte spelregeltoets. Die spelregeltoets is een belangrijke toets, vooral voor de scheidsrechter zelf. Omdat de behaalde punten meetellen voor de plaats op de scheidsrechterranglijst en het resultaat meetelt in de promotie/degradatieregeling. Zaak dus om aan de scheidsrechters een betrouwbare toets voor te leggen!', vertelt Werner.

Workshops voor valide toetsen

'Onze oude toetsen bestonden uit 10 meerkeuze spelregelvragen op papier. In onze nieuwe toetsen gebruiken we videobeelden. Bij het maken van deze nieuwe toetsen kregen we hulp van Cito. In workshops met betrokkenen heeft Cito-consultant met ons het hele toetsproces doorlopen. Met aandacht voor toetsbeleid, toetsvormen, toetsconstructie, toetsvoorwaarden en kwaliteitsborging. Met als resultaat dat we nu een toetsmatrijs hebben, een databank met 60 gevalideerde kennis-, begrips- en toepassingsvragen én een nieuwe spelregeltoets bestaande uit 20 videofragmenten met bijbehorende meerkeuzeantwoorden.'

Kwaliteitsontwikkeling is een continu proces

'Maar hiermee zijn we er niet. Een toets maken én verbeteren is een continu proces, dat voortdurend onze aandacht vraagt. We concentreren ons op de kwaliteit van het toetsproces en toetsvragen en we denken na over hoe we de afnames kunnen verbeteren en onderzoeken we de mogelijkheden tot digitalisering hiervoor. Uiteraard doen we dat ook weer samen met Cito.'

Meer weten?

Bent u benieuwd hoe de samenwerking tussen de KNVB en Cito verliep? En wat het de KNVB precies heeft opgeleverd?

Dat leest u uitgebreid in het artikel in VM, vaktijdschrift voor professionals en verenigingen

Zoeken