Direct naar inhoud

Maakt u al werk van kwaliteitsborging?

Jasper Kwakkelstein | 01-06-2023 | Blog We zien dat steeds meer beroeps- en brancheverenigingen initiatieven nemen om zichzelf te profileren. Veelal ingegeven door het feit dat ze trots zijn op hun beroep en bijbehorende werkzaamheden.

Hoe lever je het bewijs?

Maar hoe laat je nu aan kandidaat-leden en de klant zien dat je serieus werk maakt van het borgen van de deskundigheid van je leden? Zeker als wettelijke bepalingen en aansprakelijkheidsissues meer druk leggen op die borging. Het antwoord kan liggen in certificering en hercertificering. Bij toetreding laat een kandidaat-lid zien dat deze over de juiste vakbekwaamheid beschikt en daarna wordt periodiek aangetoond dat de theoretische en praktische vakbekwaamheid op het juiste niveau en actueel is.

Zoek het evenwicht

Hier zie je ook dat er enige frictie kan ontstaan. Te hoge eisen aan de vakbekwaamheid kan betekenen dat te weinig leden worden gecertificeerd; daar aan toegeven kan leiden tot een diskwalificatie van het beroep. Je ziet soms dat er dan een aparte stichting wordt opgericht voor het borgen van de vakbekwaamheid. Voor kleinere beroepsverenigingen werkt dat echter niet. Het vinden van dat evenwicht is na de inrichting van de certificering, de belangrijkste vraag waar ik in mijn werk voor branche- en beroepsverenigingen mee wordt geconfronteerd.

Krachtige certificering is een samenspel

Het mooiste voor mijn consultants is als een beroepsvereniging all the way wil gaan. Dus de (her)certificering volledig inrichten: wanneer is iemand gecertificeerd? Wat biedt de vereniging aan de leden om bij de tijd te blijven? Wat moet een lid laten zien om aan te tonen dat hij of zij over actuele vakbekwaamheid beschikt? Vooral een goede wisselwerking tussen deze componenten, maakt dat de certificering krachtig is. En de kers is op de taart is als zo’n beroepsvereniging zich ook wil afficheren met Cito als partner. Niet alleen kunnen wij verenigingen hierin adviseren, ook kunnen we het gehele (of delen van een) examentraject verzorgen. Alles in overleg én op maat.

Een mooi voorbeeld daarvan is de NVHP, de Nederlandse Vereniging van Hypothecaire Planners. Dat is een heel enthousiaste club. Na een voorzichtig begin, waarbij Cito alleen de theoretische kennis toetste, heeft deze vereniging de gehele certificering in handen van Cito gegeven. Het toetsen van de theoretische kennis en ook het meten van de praktische vaardigheden. Wederzijds respect, vakinhoudelijke kennis op het gebied van hypothecaire planning hand in hand met toetsexpertise, ik zeg: een mooie match.

Zoeken