Eindexamens 2024:

N-termen kun je vinden op examenblad.nl. Ga hier direct naar onze webpagina voor leerlingen en docenten

Direct naar inhoud

Jaaroverzicht 2023 van Stichting Cito

Stichting Cito | 03-06-2024 | Nieuws In 2023 bestond Cito 55 jaar. 55 jaar waarin we met hart en ziel toetsen en examens maakten, en dat blijven we natuurlijk doen. Sinds dit jaar met onze hernieuwde missie waarin we kiezen voor nieuwe woorden die passen bij vandaag de dag.

2023 was het jaar waarin…

  • ... we ‘gelijke kansen’ in onze missie hebben vervangen door ‘eerlijke kansen’, omdat toetsen en volgsystemen een eerlijk beeld geven van wat leerlingen kunnen.
  • ... alle toetsen en examens weer afgenomen zijn, zoals voor corona.
  • ... onze collega’s van Stichting Cito voor het eerst advies gaven over de kwaliteit en normering van alle doorstroomtoetsen.
  • ... voor de normering (vo) een nieuwe infrastructuur is gerealiseerd, waardoor meer dan 80% van de papierstroom is vervangen door een geoptimaliseerde digitale workflow.
  • ... we Cito AI hebben opgericht met het doel om de kracht van AI te benutten op een manier die past bij onze missie. Met als eerste prototype CheckMate, een slimme nakijkoplossing.
  • ... we de charter ‘Diversiteit in bedrijf’ van de SER hebben ondertekend.

Lees meer over de ambitie, bijdrage, bedrijfsvoering en financiën van Stichting Cito in het eerste interactieve jaaroverzicht over 2023.

Download het jaaroverzicht 2023 van Stichting Cito

Bekijk de jaarverslagen van Stichting Cito

Zoeken