Eindexamens 2024:

N-termen kun je vinden op examenblad.nl. Ga hier direct naar onze webpagina voor leerlingen en docenten

Direct naar inhoud
Leerlingen voortgezet onderwijs

Popmuziek en poëzie

| 27-05-2024 | Nieuws Deze examenperiode vertellen onze toetsdeskundigen op Scholieren.com over het tot stand komen van 'hun' examenopgave. Op deze pagina verzamelen we hun verhalen.

De docenten die de teksten uitzoeken voor het examen vwo Engels vonden een artikel van universitair docent Anthony Howe over thematische parallellen tussen hedendaagse popmuziek en gedichten die meer dan tweehonderd jaar geleden zijn geschreven (zie tekst 6). Het leek hen een mooi onderwerp met een originele invalshoek voor het vwo-examen 2024.

De dichter Lord Byron (1788-1824) stond bekend om zijn talrijke liefdesaffaires. Net als moderne popmuzikanten schreef hij hierover. Howe ziet overeenkomsten tussen de dichter en Adele, en ook de teksten van Taylor Swift weet de universitair docent aan het leven en oeuvre van Lord Byron te koppelen. Volgens Howe is de invloed van de dichters uit de Romantiek, waarvan Byron er een was, terug te zien in de teksten van pophits. We leven tweehonderd jaar later, maar we denken en schrijven nog steeds op dezelfde manier over liefdesverdriet.

Een complexe boodschap uit een gedicht van Byron staat centraal in opgave 19. Deze opgave maakt gebruik van het feit dat een tekst een geheel is en niet een verzameling losse alinea’s. Informatie die al in eerdere alinea’s aan de orde is geweest geeft context voor latere opmerkingen en ook doorlezen kan bij het beantwoorden van vragen van belang zijn. Daarom ook de aanwijzing in de vraag om vooral ook de zin na de dichtregels te lezen.

Via Taylor Swift en wat Anthony Howe over haar teksten had geschreven in alinea 1 wisten we al dat er tijd overheen gaat voordat je een liefdesbreuk hebt verwerkt en dat dit proces verschillende stadia kent. De laatste zin van alinea 6 verwijst daar naar en expliceert dat gegeven nog eens door te zeggen dat een abrupte breuk nooit een goed resultaat geeft. Byron’s boodschap, geschreven nadat er een dramatisch einde was gekomen aan meerdere relaties, kan dus als volgt geparafraseerd worden: Liefde kan langzaam wegteren, maar denk vooral niet dat je harten, die eens versmolten waren, abrupt uit elkaar kunt trekken zonder dat er schadelijke resten achterblijven (zie antwoord C).

The Romantics and Break Up Songs
The titan of Romantic disappointment (and wine abuse) was Lord Byron, another great break up artist. When Byron departed England for the final time in 1816, he left behind a disastrous marriage (that lasted about as long as Adele’s), a young daughter he would never see again, and his half-sister Augusta, with whom he had an intense relationship. His always-fragile emotional world was shattered, and he wrote about his feelings in some of the most powerful, but also complex, break up lyrics in the English language:
Love may sink by slow decay,
But by sudden wrench, believe not,
Hearts can thus be torn away
Every “We will never ever…” has a “Stay, Stay, Stay” B-side because the wrench is never clean when sudden.

‘Love may sink by slow decay,
But by sudden wrench, believe not,
Hearts can thus be torn away’ (paragraph 6)
19 Which of the following paraphrases these lines written by Byron, judging from the final sentence of paragraph 6?
    A   A sense of internal peace can be accomplished only if both lovers accept that a romance is over.
    B   A swift termination of a romance is preferable to letting it gradually fade out over time.
    C   An abrupt ending of a romance stands in the way of a complete release from involvement.
    D  Reaching out to the other person after a romance has ended extends the grieving process.

Natalie, toetsdeskundige Engels bij Stichting Cito

Wil je meer weten over het proces rond het maken van centrale examens? Kijk dan hier.

Zoeken