Direct naar inhoud

Waarborg kwaliteit met permanente educatie

Om werk goed en juist uit te voeren in een snel veranderende omgeving is permanente educatie – een leven lang leren – vaak noodzakelijk. Permanente educatie is belangrijk omdat het bijdraagt aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van beroepsbeoefenaren en aan de kwaliteit van de dienstverlening die zij leveren. Het zorgt er tevens voor dat beroepsbeoefenaren up-to-date blijven in hun vakgebied en hun kennis, vaardigheden en gedrag verbeteren. Aantoonbaar bekwame professionals versterken uw organisatie, tevreden medewerkers trekken de beste collega's aan én maken van u een aantrekkelijke werkgever.

Van kennisoverdracht naar competenties

Vroeger was onderwijs voornamelijk gericht op het overbrengen van kennis. Aan het einde van de opleiding kreeg de student een diploma dat eeuwig zijn waarde behield. Dat is nu wel anders: in onze huidige maatschappij verandert de inhoud van het onderwijs al tijdens de opleiding en heeft een diploma een beperkte geldigheidsduur. Het draait al lang niet meer enkel om kennis: het aanleren van vaardigheden en gedrag neemt een steeds belangrijkere plek in.

Persoonscertificering als kwaliteitsgarantie

Veel organisaties geven vorm aan permanente educatie door middel van certificeringstrajecten. Professionals kunnen een keurmerk of certificaat verdienen door aan te tonen dat ze voldoende vakinhoudelijke kennis hebben en over de juiste vaardigheden beschikken. Een kwaliteitsstandaard creëert duidelijkheid over de professionaliteit van de beroepsbeoefenaren.

Wanneer één of meerdere van onderstaande aspecten een rol spelen in uw sector is een certificeringstraject aan te bevelen:

  • Technologische ontwikkelingen: Vooral van branches die te maken hebben met snel veranderende techniek wordt verwacht dat ze continu bijblijven. Een certificaat of keurmerk geeft afnemers een bewijs van kwaliteit
  • Klantvertrouwen: In sommige beroepsgroepen is persoonscertificering als keurmerk onmisbaar voor het vertrouwen van de consument. Een organisatie kan zich door het keurmerk profileren en professionals kunnen zich ermee onderscheiden van hun concurrenten
  • Verplichting en veiligheid: De overheid legt sectoren verplichtingen op als het gaat om kwaliteit en veiligheid. Goed opgeleide en gecertificeerde mensen op de werkvloer dragen hieraan bij

Hoe pakt u zo’n certificeringstraject nu aan?

Bekijk de zeven stappen voor persoonscertificering

Vergeet de hercertificering niet!

Hebben kandidaten het examentraject goed doorlopen, dan is hun kennis en kunde op dat moment op orde. Met een certificaat kunnen ze dit ook aan anderen laten zien. Maar let op: dit bewijs van deskundigheid heeft een beperkte houdbaarheid! Vandaag de dag moeten beroepsbeoefenaars periodiek kunnen aantonen dat ze de op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in hun sector om een eenmaal behaalde beroepskwalificatie te kunnen behouden. Als organisatie kunt u hierin een belangrijke rol spelen door een hercertificeringstraject in te richten. Alleen zo waarborgt u de meerwaarde van certificering en versterkt u het imago van uw organisatie, beroepsgroep of branche.

Fijn om te weten: Cito is dé expert in examinering

  • Al meer dan 55 jaar nationaal marktleider op het gebied van beoordeling en toetsconstructie
  • Internationaal toonaangevend psychometrisch instituut
  • Wereldwijd erkend en behorend tot de top 5 van testing and assessment companies
  • Gespecialiseerd aanbod toetsen en examens voor het onderwijs en het bedrijfsleven
  • Ervaren toetsexperts en deskundige projectleiders

Contact

Vragen? Wij beantwoorden ze graag. Neem vrijblijvend contact op met Willem-Jan van Gendt.

Bereikbaar ma t/m vr (09.00 – 17.00 uur)
Bellen (026) 352 13 64
E-mail advies-zakelijk@cito.nl

Zoeken