Eindexamens 2024:

N-termen kun je vinden op examenblad.nl. Ga hier direct naar onze webpagina voor leerlingen en docenten

Direct naar inhoud

Nieuwe eindtermen KNM

Onlangs heeft minister Van Gennip de nieuwe eindtermen van het Inburgeringsexamen Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) vastgesteld. Herziening was noodzakelijk om de inhoud van het examen goed te laten aansluiten bij de maatschappelijke actualiteit.

Lees op deze pagina meer informatie over het proces en de online bijeenkomst van donderdag 27 juni.

Het proces
Samen met een onafhankelijke adviescommissie met daarin vertegenwoordigers van relevante maatschappelijke organisaties en in samenwerking met SLO zijn er meerdere sessies gehouden. In deze sessies is gesproken over de eindtermen en is uiteindelijk een voorstel gedaan voor de actualisering. De voorstellen van deze adviescommissie zijn getoetst door een klankbordgroep van (ervarings)deskundigen op verschillende maatschappelijke deelterreinen, onder wie ook docenten NT2 en oud-inburgeraars. De rol van Cito in dit proces was die van procesbegeleider en organisator.

De eindtermen
Meer dan voorheen gaan de nieuwe eindtermen ervan uit dat inburgeraars noodzakelijke kennis eigen dienen te maken om hun weg te vinden in Nederland. De oude eindtermen weerspiegelden gedragsregels en samenlevingsnormen die te veel gebaseerd waren op een veronderstelde homogene cultuur en deden te weinig recht aan verschillen in omgangsvormen en opvattingen die in Nederland bestaan en die ook nieuwkomers in de praktijk ervaren.

Online informatiebijeenkomst
Per 1 juli 2025 gaan de nieuwe eindtermen in. Hiermee heeft Cito de tijd om de examens aan te passen en zo hebben ontwikkelaars de tijd om het lesmateriaal af te stemmen op de nieuwe eindtermen. Om uitgevers meer toelichting te geven op de nieuwe eindtermen geeft Cito op donderdag 27 juni van 10.30-11.30 uur een online informatiebijeenkomst. In deze bijeenkomst geven we toelichting op de visie achter de nieuwe eindtermen en geven we inzicht in de verschillen tussen de oude en de nieuwe eindtermen in hun lesmateriaal.

Interesse?
Meld je aan voor de online bijeenkomst via inburgering@cito.nl.

Medewerker aan telefoon

Kunnen we je helpen?

Stel je vraag via onze kanalen of kijk in de veelgestelde vragen.
Voor scholen: Vergeet niet om het brinnummer bij de hand te hebben en/of in de mail te vermelden, zodat we jouw vraag sneller kunnen behandelen!

Bereikbaar Ma t/m vr 08.30 tot 15.00 uur
Bellen (026) 352 11 11
E-mail klantenservice@cito.nl

Zoeken