Eindexamens 2024:

N-termen kun je vinden op examenblad.nl. Ga hier direct naar onze webpagina voor leerlingen en docenten

Direct naar inhoud
CitoLab - illustratie Go

Werkwijze team Onderwijskundig onderzoek

Doordacht én pragmatisch naar innovatieve meetoplossingen

Team Onderwijskundig onderzoek is gespecialiseerd in onderzoek naar onderwijskundig meten. Met onze brede kijk op de onderwerpen die we onderzoeken, helpen we scholen, partners en opdrachtgevers verder. De kern van onze werkzaamheden? Bewijzen dat meetinstrumenten evidence based zijn. En onze opdrachtgevers helpen om nieuwe meetoplossingen te ontwikkelen of eigen meetoplossingen te verbeteren.

Samenwerking voor impact

Om zoveel mogelijk impact te hebben, zoeken we in onze onderzoeksprojecten actief naar samenwerkingen. Met de wetenschap, de onderwijspraktijk én private partijen.

We willen gezamenlijk werken aan oplossingen voor de uitdagingen waar de onderwijssector voor staat, omdat we zo grotere projecten op kunnen pakken, waardevolle verbindingen kunnen leggen en vanuit een breder perspectief écht ons steentje kunnen bijdragen.

Bron: OKO-propositie 2022

Onderzoek op eigen innovatiethema's

Onze onderwijskundig onderzoekers draaien volop projecten om CitoLab's innovatieambities te realiseren. We doen daarvoor onderzoek op vier innovatiethema's. In 2023 onderzoeken we bijvoorbeeld:

 • beeldschermgebruik in de klas
 • het beoordelen van vaardigheden via profielen
 • student-docentpartnerschappen in het mbo
 • het meten van convergent denken
Bekijk onze onderzoeksprojecten

Onderzoek op grote onderwijsthema's

In samenwerkingsverbanden met universiteiten en andere partners werken onze onderwijskundig onderzoekers mee aan diverse langlopende onderzoekstrajecten. In 2023 lopen bijvoorbeeld onderzoeken naar:

 • het ontsluiten van open leermaterialen
 • verbetering van leesvaardigheidsonderwijs
 • het vernieuwend meten van vaardigheden
 • effectief gebruik van multimedia in toetsen
Bekijk onze samenwerkingsprojecten
OKO werkt aan innovatieve meetoplossingen voor het onderwijs. We lossen praktische problemen op en laten zien wat wel werkt en wat niet. Dat doen we doordacht én pragmatisch. Met als doel om leraren te versterken en met elkaar te leren over onderwijskundig meten.

Bron: OKO-propositie (2022)

Werkt jouw onderwijsproduct wel? Of toch niet?

Als team OKO werken we steeds vaker ook in opdracht. Heb je een onderwijsoplossing of lesmethode ontwikkeld? Gebruik je een (digitaal) onderwijsproduct in de klas? Dan wil je vast weten of het evidence based is. Want: werkt het eigenlijk wel wat je doet? Als team OKO helpen we je graag met ‘bewijsgericht ontwerpen’ en ‘argumentgericht valideren’.

Bewijs gericht ontwerpen

Stap-voor-stap werken we toe naar een wetenschappelijk gefundeerd onderwijsproduct.

 • Want: een nieuwe (meet)oplossing heb je niet zomaar.
 • Dat vraagt om een solide raamwerk waarmee je het ontwerpproces structuur geeft.
 • Wij werken met goed uitgewerkte deelmodellen die je als bouwstenen - beetje bij beetje - op elkaar plaatst.

Argument gericht valideren

Met bewijsstukken tonen we aan dat jouw onderwijsproduct geschikt is voor het gebruik dat je beoogt.

 • Want: meetoplossingen werken pas als de scores laten zien wat ze moeten meten.
 • We delen we het valideringsproces op in kleine eenheden.
 • De bewijzen verzamelen we via onderzoek.
 • De data analyseren we met state-of-the-art technieken.
Onze onderzoeksprojecten realiseren we met een vaste kern van - overwegend gepromoveerde - onderwijskundig onderzoekers. Daarnaast werken we met een flexibele schil van masterstudenten die stage lopen, (buiten)promovendi en gastonderzoekers.

Uit: propositie OKO (2022)

CitoLab - werkpakketten
CitoLab - bewijsgericht ontwerpen
CitoLab - argumentgericht valideren
CitoLab - argumentgericht valideren

De basisprincipes van onze onderzoeksprojecten

Al onze onderzoeksprojecten voldoen aan drie basisprincipes. Elk project ...

… beantwoordt een onderwijsvraagstuk

Die vraag kan betrekking hebben op individuele leerlingen, de school, de keten of het onderwijsstelsel.

Medewerker aan telefoon

Kunnen we je helpen?

Stel je vraag via onze kanalen of kijk in de veelgestelde vragen.
Voor scholen: Vergeet niet om het brinnummer bij de hand te hebben en/of in de mail te vermelden, zodat we jouw vraag sneller kunnen behandelen!

Bereikbaar Ma t/m vr 08.30 tot 15.00 uur
Bellen (026) 352 11 11
E-mail klantenservice@cito.nl

Zoeken