Direct naar inhoud
Leerlingen voortgezet onderwijs maken Kijk- en luistertoets

Cito ondersteunt vo bij het NPO

Er moet meer focus en aandacht komen voor het verbeteren van de basisvaardigheden van leerlingen. Dit staat onder andere in de brief ‘Masterplan basisvaardigheden’ van minister Wiersma. Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) wat scholen helpt met interventies na de coronapandemie, is met twee jaar verlengd.

Ondersteuning tijdens het NPO, we helpen je graag

Cito ondersteunt bij het NPO en het verbeteren van de kernvaardigheden. Hier lees je de mogelijkheden.

Mogelijkheden op het gebied van Cito Volgsysteem VO

Leerlingen volgen en leeropbrengsten inzichtelijk maken
Hoe je leerlingen zich ontwikkelen is heel verschillend. Wat de ene leerling helpt, helpt niet per definitie iedere leerling. Je kunt met leerlingen heel gericht aan de slag met het Cito Volgsysteem VO, een methodeonafhankelijk en objectief hulpmiddel dat inzichtelijk maakt hoe zij op de kernvaardigheden presteren. De volgtoetsen speciaal voor de onderbouw zijn gericht op lezen en woordenschat Nederlands, Engels en rekenen-wiskunde. Ze zijn er voor alle voor alle niveaus. De daaruit voortkomende rapportages hebben een signaalfunctie, waardoor je gemakkelijk ziet hoe een leerling, maar ook een klas of de hele school op de kernvakken presteert. Zelfs op detailniveau!

Effecten meten van interventies NP Onderwijs
Wil je effecten meten van de interventies vanuit het NPO en resultaten inzichtelijk maken en gebruik je het Cito Volgsysteem? Op basis daarvan kun je:

  • een (nieuwe) schoolscan maken met behulp van deze instructie. Die scan ondersteunt bij het maken van een bovenschoolse rapportage en helpt bij de besluitvorming ten aanzien van de inzet van bepaalde hulpmiddelen. Ook tijdens de langere looptijd van het NPO.
  • gebruik maken van de Exceloverzichten op Cito Portal (eerst inloggen!) voor managementrapportages met uitslagen van Toets 0 tot en met Toets 3. Deze managementoverzichten kunnen ook dienen ter verantwoording of ter motivatie voor de uitgave van NPO-gelden.

Subsidie aangevraagd voor een intelligentietest?
Heb je op tijd een aanvraag ingediend en kun je een intelligentietest afnemen om er bij leerlingen achter te komen wat hun potentie is en of ze op het goede niveau zitten? Denk dan als aanvullend hulpmiddel aan de CognitiQ Intelligentietest. Dit is een test die eenvoudig de capaciteiten van leerlingen in beeld brengt en die de school zelf kan afnemen, na toestemming van de ouders. Deze is genormeerd op leerjaar en op leeftijd.

Inzicht in besteding NPO-gelden

  • De helft van het beschikbare budget (150 miljoen) wordt besteed via een collectieve aanpak waarin schoolleiders, leraren en ondersteunend personeel overleggen over de op hun school te nemen te nemen maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan extra ondersteuning voor de begeleiding van leerlingen.
  • De andere helft van de beschikbare middelen wordt besteed via een individuele component, waarbij elke medewerker recht heeft op extra tijd voor taakverlichting. Hierdoor kan extra tijd ontstaan voor bijvoorbeeld deskundigheidsbevordering, het voorbereiden van lessen of bijdrage aan het mentoraat of een surveillance.
  • In het Onderwijsakkoord is 53 miljoen euro beschikbaar voor professionalisering van leerkrachten en docenten op het terrein van basisvaardigheden en curriculumherziening.
Nog vragen? Mail ons voor extra advies
Cito staat voor ondersteuning voor je klaar en denkt mee met oplossingen op maat, zoals bijvoorbeeld voor het Carmelcollege voor de borging van de kwaliteit van de schoolexaminering.

Neem een kijkje bij het Carmelcollege!

Mogelijkheden op het gebied van schoolexamens

Schoolbreed aan de slag met alle materialen via Woots

Via het toetsplatform Woots zijn elk jaar meer en meer materialen voor het trainen van luistervaardigheid voor je beschikbaar. Hoe kun je al die materialen slim inzetten? Vanwege de vraag van veel scholen naar het schoolbreed inzetten van Kijk- en luistertoetsen en de Luistervaardigheidstrainer, hebben we een overzicht gemaakt. Bekijk dit overzicht voor het schoolbreed inzetten van de materialen met voorbeelden voor hoe je dit aanpakt.

Meer weten over wat nieuw is voor het trainen en toetsen van kijk- en luistervaardigheid in schooljaar 2023-2024, lees meer.

Nog vragen? Mail ons voor extra advies
Medewerker aan telefoon

Kunnen we je helpen?

Stel je vraag via onze kanalen of kijk in de veelgestelde vragen.
Voor scholen: Vergeet niet om het brinnummer bij de hand te hebben en/of in de mail te vermelden, zodat we jouw vraag sneller kunnen behandelen!

Bereikbaar Ma t/m vr 08.30 tot 15.00 uur
Bellen (026) 352 11 11
E-mail klantenservice@cito.nl

Zoeken