Eindexamens 2024:

N-termen kun je vinden op examenblad.nl. Ga hier direct naar onze webpagina voor leerlingen en docenten

Direct naar inhoud
Docenten voortgezet onderwijs

Examenverslagen

Bron van informatie

Met een examenverslag kijken we terug op een examenjaar. Het verslag bevat diverse rapportages over behaalde resultaten op vmbo, havo en vwo. Het zijn interessante analyses, waarmee je als docent zelf ook weer aan de slag kunt. Bijvoorbeeld om vergelijkingen te maken met het landelijke gemiddelde.

Zelf aan de slag met examenanalyses

  • Verslag van de examencampagne. Geeft je inzicht in de aantallen kandidaten, de productie van de examens, de verzameling van afnamegegevens en de normering.
  • Resultaten per schooltype/leerweg. Je vindt hier per schooltype een overzicht van de landelijke resultaten.
  • Waardering per examen. Hier zie je per examen de resultaten van een korte enquête onder examinatoren.
  • Examenmateriaal 2022. Opgaven, antwoorden, toets- en itemanalyse en meer.
  • Resultaten per examen. Een Excel-applicatie waarmee je de resultaten van een of meer geselecteerde examens kunt bekijken.
  • Betekenis geven aan cijfers. Een Excel-applicatie die je per examen informatie geeft over de exactheid van een cijfer en de relatieve positie binnen de landelijke steekproef.

In onze examenverslagen rapporteren we elk jaar een veelheid aan resultaten. De meeste brongegevens ontvangen we direct van scholen. Zonder de medewerking van vele docenten en schoolleiders zouden we de verslagen niet kunnen samenstellen. Hartelijk dank daarvoor!

Medewerker aan telefoon

Kunnen we je helpen?

Stel je vraag via onze kanalen of kijk in de veelgestelde vragen.
Voor scholen: Vergeet niet om het brinnummer bij de hand te hebben en/of in de mail te vermelden, zodat we jouw vraag sneller kunnen behandelen!

Bereikbaar Ma t/m vr 08.30 tot 15.00 uur
Bellen (026) 352 11 11
E-mail klantenservice@cito.nl

Zoeken