Direct naar inhoud
Leerlingen voortgezet onderwijs

Instructie digitale examens vmbo

Werken met Facet

Als voorbereiding op de digitale examens vmbo, kunnen je leerlingen prima de examens van 2023 maken in Facet.

Leerlingen voortgezet onderwijs

Digitale examens maken?

 • Veel mbo-leerlingen gebruiken voor het maken van de examens de computer. Je leerlingen voeren dan in het toetsprogramma de antwoorden in van de opgaven op het computerscherm.
 • De antwoorden op gesloten vragen kijkt de computer zelf na. Je beoordeelt zelf de antwoorden op de open vragen.
 • Luistervaardigheid is bij moderne vreemde talen een belangrijk onderdeel bij het maken van een digitale toets in het vmbo bb en kb. Dit geldt ook voor het cspe waarbij je het theoriedeel maken met minitoetsen op de computer.

Facet voor vmbo bb en kb

In 2023 maken leerlingen de flexibele en digitale centrale examens algemene vakken bb/kb op de computer met het toetsprogramma Facet. Op de website van Examenblad lees je meer over de examens 2023 vmbo bb en de examens 2023 vmbo kb.

Facet voor de kunstvakken vmbo gl/tl

In 2024 maken jouw leerlingen de centrale examens voor de kunstvakken muziek gl/gt/tl, dans gl/tl en drama gl/tL met het programma Facet. Het computerprogramma presenteert vragen en bronnen. Je leerlingen schrijven de antwoorden op een papieren uitwerkbijlage. Lees meer op: Instructie kunstvakken vmbo en Instructie kunstvakken havo/vwo.

Voorbeeldexamens

Oefenen in Facet

 • Voor het oefenen met de opgaven van examens in Facet maak je gebruik van de voorbeeldexamens.
 • De correctievoorschriften (en bijbehorende uitwerkbijlages voor de examens muziek) kun je vinden in de eindexamenbank.
 • Voor scholen waar Facet onverhoopt niet werkt tijdens examenafname is een fall-back beschikbaar. Deze fall-back bestaat uit een html-bestand met opgaven en links naar de bronnen (afbeeldingen, filmfragmenten, geluidsfragmenten en teksten). Het is belangrijk om van tevoren ook te oefenen met de fall-back. Lees voor meer informatie de brochure CENTRALE EXAMENS KUNSTVAKKEN IN FACET 2024.
Docenten voortgezet onderwijs

Groepsrapportages van digitale examens

 • DUO verstuurt de groepsrapportages bij de digitale centrale examens bb en kb naar jouw school.
 • Het gaat om rapportages bij de examens 2019 voor de vakken Nederlands, Engels, economie, maatschappijkunde, biologie, nask-1 en wiskunde.
 • Een groepsrapportage laat zien hoe jouw leerlingen of die van jouw school scoorden ten opzichte van het landelijk gemiddelde.
 • Ook laat een groepsrapportage zien op welke onderdelen je leerlingen beter hebben gescoord ten opzichte van de andere onderdelen.
 • Voor een technische uitleg download je de technische toelichting.
 • Of download een voorbeeldgroepsrapportage.
Medewerker aan telefoon

Kunnen we je helpen?

Stel je vraag via onze kanalen of kijk in de veelgestelde vragen.
Voor scholen: Vergeet niet om het brinnummer bij de hand te hebben en/of in de mail te vermelden, zodat we jouw vraag sneller kunnen behandelen!

Bereikbaar Ma t/m vr 08.30 tot 15.00 uur
Bellen (026) 352 11 11
E-mail klantenservice@cito.nl

Zoeken