Sluiten
leerlingen aan het werk

Actuele thema's

Impact van corona

Impact van corona in het onderwijs

De coronacrisis had nogal wat gevolgen voor het onderwijs. Scholen gingen op slot, leerlingen kreeg les op afstand en werkten thuis. De een onder betere omstandigheden en met meer hulp dan de ander. Welke gevolgen had (en heeft) de crisis op de ontwikkeling van leerlingen? Op het werk van docenten? Bij Cito stonden (en staan) we het onderwijs in deze periode vanuit onze expertise en onze specifieke invalshoek zo goed mogelijk bij. Met onderzoek, met nieuwe instrumenten en met het delen van tips. 
Onderzoek: effecten van afstandsonderwijs 
In de coronacrisis gingen alle basisscholen tussen maart en mei 2020 op slot. Voor leerkrachten en ouders brak een tijd aan van onderwijs op afstand. Welke gevolgen heeft deze maatregel gehad op de leerlingen? Cito deed onderzoek naar de groei en het niveau van leerlingen in groep 4 t/m 7, voor begrijpend lezen, rekenen en spelling. Benieuwd naar de uitkomsten? Naar de pagina over het onderzoek.
"Dat zo’n periode van thuisonderwijs gevolgen heeft, is logisch. Het zou toch raar zijn als leerlingen gewoon in hetzelfde tempo waren doorgegroeid?"
Kimberley Lek
Kimberley Lek
Onderzoeker
Onderzoek: Toetsen op Maat
Aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, economie, wiskunde, natuurkunde en scheikunde. Het zijn de vakken waarvoor stichting Cito in de zomer van het coronajaar 2020 in razend tempo duizend korte leerdoeltoetsen ontwikkelde. “Een scholengemeenschap zette ons op het spoor om een extra steentje bij te dragen”, aldus onderzoeker Renske Kuijpers. Lees hoe Cito via het onderzoeksproject Toetsen op Maat data verzamelt én kennisachterstanden opspoort
“Voor mij is dat het mooiste van dit project. Dat we iets waardevols bieden aan scholen en tegelijkertijd data kunnen verzamelen voor onderzoek."
Renske Kuijpers
Onderzoeker (in: OK&I Werkprogramma 2021)
Tips voor schoolexamens op afstand
In het coronacrisisjaar 2020 werd het eindexamenjaar afgesloten met schoolexamens. De centrale examens gingen niet door, en de schoolexamens moesten op afstand. Vanuit Cito voorzagen we docenten zoveel mogelijk van tips en advies. Die handige infographics over toetsen op afstand zijn nog steeds actueel
“De antwoorden die we individuele docenten gaven, zetten we om naar bruikbare informatie voor het hele onderwijsveld."
Ilse Papenburg
Ilse Papenburg
Coördinator Kennisdeling (in: OK&I werkprogramma 2021)