Sluiten
leerlingen achter laptop

Onderzoek en innovatie

Onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek voor het onderwijs 

Cito heeft een jarenlange onderzoekstraditie. Vanuit een sterk fundament in psychometrie voeren we wetenschappelijk onderzoek uit in het onderwijs. Dit onderzoek start altijd met een vraag of probleem uit de praktijk en is erop gericht nieuwe kennis te ontwikkelen over en voor het onderwijs van vandaag en morgen. 
Tools en informatie – Wolf
Wat levert ons onderzoek op?
  • psychometrische modellen
  • kwaliteitskaders voor toetsen en examens
  • opbrengsten van onderwijskundige interventies
  • nieuwe typen toetsvragen
  • nieuwe toetsvormen
  • inzicht in het onderwijsniveau van Nederland
  • prototypes van innovatieve toetsen
"Al onze onderzoeksprojecten starten bij vraagstukken uit de onderwijspraktijk. We willen praktische problemen oplossen, laten zien wat wel werkt en wat niet, en het onderwijs instrumenten leveren die evidence-based zijn."
Jos Keuning
Onderzoeker CitoLab

Wetenschappelijk onderzoek in samenwerking

Ons onderzoek doen we vaak in samenwerking met universiteiten of onderzoeksinstellingen. We hebben bijvoorbeeld een structureel samenwerkingsverband met de Universiteit Twente. Ook begeleiden we masterstudenten en promovendi. En we zijn consortiumpartner in diverse onderzoekstrajecten. 

Bij Cito doen we 3 typen onderzoek

Cito onderzoeksagenda
expertise
We hebben een eigen onderzoeksagenda, gebaseerd op ons meerjarenbeleidsplan. Het plan en de onderzoeksthema's stelden we op in overleg met onze stakeholders in het onderwijsveld
Onderzoek in opdracht
missie
We voeren regelmatig onderzoek in opdracht uit. Bijvoorbeeld beleidsonderzoek, praktijkgericht onderzoek, periodieke peilingen of internationale vergelijkingsstudies.
Promovendi
volgsysteem-3
Regelmatig zijn promovendi bij ons werkzaam in langlopende onderzoekstrajecten.