Direct naar inhoud
CitoLab - illustratie rennen

Examens en normering

De centrale examens in het voortgezet onderwijs sluiten de schoolcarrières af van iedere middelbare scholier. De wettelijke taak voor het maken van deze examens ligt bij Cito's divisie Centrale toetsen en examens. Jaarlijks maken deze collega's alle centrale examens in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. En de psychometrici van divisie CitoLab hebben hierbij een belangrijke taak.

CitoLab teal

Advisering bij N-termen. Zo werkt dat

 • We helpen bij het adviseren over de hoogte van de normeringstermen (N-termen), die bepalen welk cijfer een leerling krijgt voor een vak.
 • Vooraf adviseren we over het normeringsalgoritme, ofwel de manier waarop de N-termen bepaald worden. In de campagneperiode analyseren we de afnamegegevens en aanvullende enquêtes onder docenten.
 • De digitale examens vormen een aparte uitdaging, omdat deze meerdere varianten per examen kennen. Achteraf maken we voor de digitale examens groepsrapportages.

Psychometrische dienstverlening rondom de centrale examens vo

Behalve onze hulp bij de jaarlijkse normeringsadviezen leveren we de volgende diensten:

 • We maken toets- en itemanalyses voor de Cito-toetsdeskundigen. Daarmee kunnen zij beoordelen kijken wat de (psychometrische) kwaliteit van de opgaven is, en of klachten van scholieren daarin herkend worden.
 • We doen normeringsonderzoek om de moeilijkheid van de examens tussen diverse varianten (in verschillende jaren) te vergelijken. Daarvoor doen we psychometrische analyses met aanvullende pre- of post-testdata (gegevens van proefwerken of schoolexamens waarin examenopgaven en ankeropgaven zitten).
 • We doen de doorrekening voor de standaardsettingen.
 • We adviseren over de extra vragen aan docenten en externe beoordelaars.
Om ons werk voor de centrale examens goed te kunnen doen en goed te kunnen adviseren, voeren we ook eigen onderzoek uit. We bekijken bijvoorbeeld hoe de vaardigheid op een vak zich ontwikkelt over de jaren heen. Maar ook onderzoeken we de methoden die we gebruiken bij de normering, bijvoorbeeld over de benodigde steekproefomvang en herkansingsanalyses.

Psychometrie bij de Centrale Eindtoets

Onze psychometrici ondersteunen ook bij de Centrale Eindtoets. Binnen Cito is het divisie Centrale toetsen en examens die de inhoud van de Centrale Eindtoets maakt en de organisatie afstemt met ketenpartners. Onze psychometrici adviseren daarbij over de samenstelling, normering en rapportages.

 • We maken designs voor de proeftoetsen.
 • We programmeren en richten de adaptieve module in van de Adaptieve Centrale Eindtoets.
 • We adviseren bij de toetssamenstelling.
 • Voor de normering relateren we prestaties aan die van voorgaande jaren.
 • We leveren input voor de rapportages.
 • We onderzoeken de robuustheid van onze berekeningen, bijvoorbeeld op 'differential item functioning', of modelkeuze.
Voor leerlingen rapporteert de Centrale Eindtoets  een standaardscore en hun prestatie op referentiesets. Ook krijgen scholen groepsrapportages. Het is onze taak om diverse berekeningen en controles van rapportages te doen. En dat allemaal in de korte campagnetijd van de eindtoets.
Medewerker aan telefoon

Kunnen we je helpen?

Stel je vraag via onze kanalen of kijk in de veelgestelde vragen.
Voor scholen: Vergeet niet om het brinnummer bij de hand te hebben en/of in de mail te vermelden, zodat we jouw vraag sneller kunnen behandelen!

Bereikbaar Ma t/m vr 08.30 tot 15.00 uur
Bellen (026) 352 11 11
E-mail klantenservice@cito.nl

Zoeken